Audyt sprężonego powietrza: czy jest potrzebny gdy ceny energii rosną?

22 września, 2022 2:27

Audyt sprężonego powietrza to zestaw działań, których celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej na wytwarzanie sprężonego powietrza. Warto pamiętać, że sprężone powietrze to najdroższe medium robocze. Sprawdź, na czym polega taki audyt, czym jest plan naprawczy!

Temat mojego artykułu został niejako wymuszony obecnym kryzysem energetycznym skutkującym drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, ale także wzrastającą ilość zapytań ze strony naszych Klientów. Podwyżki dotykają zwłaszcza przedsiębiorców, a zmniejszenie zużycia energii staje się kluczową sprawą przy poszukiwaniu metod dla obniżenia kosztów produkcji.

Wielokrotnie podkreślałem, że sprężone powietrze to jedno z najdroższych mediów roboczych, a jego wytwarzanie wiąże się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej. Warto zatem przedstawić jedno z rozwiązań, które oferujemy, a prowadzące do oszczędności. Mam na myśli audyt instalacji sprężonego powietrza.

audyt sprężonego powietrza gdzie zrobić
Nasza etykieta umieszczona w miejscu wykrycia jednego z wycieków

Audyt sprężonego powietrza w firmie produkcyjnej i przemysłowej

Mam nadzieje, że po lekturze mojego tekstu, znajdziesz odpowiedź na poniższe pytania:

🔵 Dlaczego warto przeprowadzić audyt sprężonego powietrza i jaki jest jego cel?
🔵
Na czym polega kontrola instalacji sprężonego powietrza?
🔵
Jakie elementy instalacji pneumatycznej podlegają audytowi?
🔵
Jakie wnioski można wysunąć z raportu po wykonaniu audytu?

Dlaczego warto przeprowadzić audyt sprężonego powietrza i jaki jest jego cel?

Cel przeprowadzenia audytu sprężonego powietrza, bez wnikania w szczegóły, jest dla wszystkich zrozumiały: zmniejszyć zużycie energii elektrycznej potrzebnej na wytwarzanie sprężonego powietrza w zakładzie. Na pewno Czytelnik od razu zada pytanie:

Ale przecież mam instalację pneumatyczną zaprojektowaną przez fachowców specjalnie do moich potrzeb!

Zgoda, na etapie projektowania instalacji uwzględnia się takie parametry jak:
◾ zużycie powietrza,
◾ ciśnienie robocze,
jakość sprężonego powietrza (mam na myśli wymaganą klasę jakości powietrza),
◾ dobiera się odpowiednią sprężarkę,
zbiorniki ciśnieniowe,
◾ rodzaj osuszacza,
◾ oblicza się średnice rur i przewodów itp.

Należy jednak podkreślić, że elementy instalacji pneumatycznej w czasie użytkowania ulegają “zużyciu” a także, co zrozumiałe, zmieniają się np. parametry procesu produkcyjnego (regulacja ciśnienia na zaworach redukcyjnych, regulacja prędkości działania siłowników), co oznacza, że rzeczywiste parametry daleko różnią się od pierwotnych założeń.

Pneumatyczny newsletter

Dwa razy w miesiącu otrzymasz od nas pigułkę wiedzy poradnikowej i produktowej z branży pneumatyka-automatyka. W przystępnej formie piszemy o tym, co dla Ciebie najważniejsze. Czerp wiedzę od ekspertów z branży!

Please wait...

Dziękujemy, wykonaj ostatni krok by dołączyć do Zespołu Sprężonego Powietrza!

Chcemy mieć pewność, że to Ty zostawiłeś swojego emaila. Dokończ proszę proces subskrypcji i sprawdź swoją skrzynkę e-mail (zdarza się, że wiadomość wpadnie do folderu SPAM, karty "Oferty" lub "Powiadomienia"). Musisz potwierdzić swój wybór by Twój email został aktywowany.

Do zobaczenia 🙂

Na czym polega audyt sprężonego powietrza?

Kontrola sprężonego powietrza to przeprowadzenie profesjonalnej i kompleksowej kontroli wszystkich elementów i urządzeń instalacji pneumatycznej. Dotyczy to zwłaszcza:

✔️ prawidłowego działania i podłączenia elementów,
✔️ sprawdzenie i wykrycie miejsc nieszczelności,
✔️ obliczenie strat spowodowanych nieszczelnościami
✔️ pomiar rzeczywistych parametrów sprężonego powietrza (rzeczywisty punkt rosy),
✔️ pomiar i wyznaczenie przebiegu rzeczywistego przepływu sprężonego powietrza, w tym wyznaczenie charakterystyk zużycia w czasie (zmiany zużycia w czasie dnia pracy lub w dłuższym okresie),
✔️ wyznaczenie przebiegów zmian ciśnienia w czasie pracy instalacji,
✔️ obliczenie kosztów energii elektrycznej przy wytwarzaniu np. kWh/1 m3 sprężonego powietrza.

ceny energii rosną

 Jakie elementy i parametry instalacji pneumatycznej podlegają audytowi?

W zasadzie audyt dotyczy wszystkich komponentów instalacji pneumatycznej. Jednak są elementy i parametry, które muszą być skontrolowane:

✔️ sprężarka (kompresor) – pod kątem ustawionych parametrów oraz czasu działania,
✔️ rzeczywisty przebieg natężenia przepływu,
✔️ połączenia w instalacji pneumatycznej – wykrycie nieszczelności i naniesienie ich położenia na schemacie instalacji.

Więcej o naszej usłudze dowiesz się ze strony internetowej: www.instalacje.air-com.pl

audyt nieszczelnosci

Co zawiera raport po wykonaniu audytu? 

Końcowym efektem przeprowadzenia audytu sprężonego powietrza jest Raport zawierający wyniki testów i pomiarów. Raport oprócz analizy stanu obecnego i wyników pomiarów zawiera wnioski na podstawie których użytkownik może przeprowadzić optymalizację działania instalacji dla osiągnięcia realnych oszczędności.

W raporcie zawarta jest także informacja o przewidywanych oszczędnościach po dokonaniu sugerowanych w dokumencie zmian. Po zakończeniu usługi przygotowujemy ofertę na modernizację instalacji przez naszych serwisantów i instalatorów.

Wnioski zawarte w raporcie umożliwiają użytkownikowi wykonanie planu naprawczego i przeprowadzenia działań optymalizujących co spowoduje znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych.

Podsumowanie – fachowe doradztwo techniczne

Audyt sprężonego powietrza pełny lub tylko w wybranych aspektach staje się w obecnej sytuacji drastycznie wzrastających cen energii sprawą niezbędną. Pozwala on na:

✅ zdiagnozowanie stanu naszej instalacji pneumatycznej,
✅ wykrycie wycieków w instalacji pneumatycznej,
✅ przygotowanie profesjonalnego raportu określającego zakres niezbędnych prac dla zwiększenia efektywności instalacji pneumatycznej oraz służących do obniżenia kosztów jej eksploatacji.

Popularne kategorie

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie ruchu w swojej firmie?

Sprawdź, jak uniknąć kosztownych wycieków sprężonego powietrza