Skip to main content

Certyfikaty w pneumatyce. Czy wiesz, jakie dokumenty powinien dostarczyć Ci sprzedawca? To zagadnienie z którym często zwracają się do nas klienci przed zakupem pneumatyki. Czy siłowniki pneumatyczne wymagają certyfikatu CE? Które certyfikaty są płatne, a które bezpłatne?

Certyfikaty, wymagane atesty i oznaczenia w pneumatyce stały tematem, który pojawił się w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Skutkowało to koniecznością dostosowania naszego prawodawstwa do Kodeksu Unijnego oraz rozwojem eksportu wyrobów na rynek unijny. Znacznie wzrosły także wymagania Klientów wobec dostawców.

Nasza praktyka pokazuje, że próśb o wystawienie certyfikatów i deklaracji jest coraz więcej, a nie zawsze takie dokumenty mogą być przez dostawcę wystawione.

Czego dowiesz się z mojego artykułu?

Najpopularniejsze certyfikaty w pneumatyce,
Najczęściej zadawane przez Klientów pytania,
▪️ Czy elementy pneumatyki (zwłaszcza siłowniki pneumatyczne) wymagają certyfikatu CE?
▪️ Jakie dokumenty z zakresu bezpieczeństwa są dostępne od dostawców pneumatyki?
▪️ Jakie wymagania muszą spełniać elementy pneumatyki by być dopuszczone do określonych warunkach pracy?
Najczęściej stosowane certyfikaty w pneumatyce,
Czy za Certyfikaty i Deklaracje zgodności Klient będzie musiał zapłacić?

Najpopularniejsze certyfikaty, atesty i deklaracje w pneumatyce

Z ogólnego gąszczu przepisów chciałbym kwestie Certyfikatów, Deklaracji i Atesty podzielić na najbardziej popularne:

⏺️ certyfikaty ogólne (np. CE).
⏺️ certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa (certyfikat na zawory bezpieczeństwa, zbiorniki ciśnieniowe, certyfikaty ognioodporności np. na zawory z napędami).
⏺️ certyfikaty związane z dopuszczeniem danych elementów do pracy w określonych warunkach (np. atest ATEX, dopuszczenia do kontaktu z żywnością).
⏺️ deklaracje zgodności oraz deklaracje materiałowe (np. Certyfikat kontroli 3.1wg EN 10204).

Problem dopasowania odpowiednich dyrektyw i dokumentów prawnych związanych z wystawianiem powyższych dokumentów wykracza poza ramy mojego tekstu, a czytelnik bez problemu dotrze do dostępnych w Internecie dokumentów źródłowych.

Certyfikaty, deklaracje i oznaczenia – najpopularniejsze pytania i zagadnienia

Czy elementy pneumatyki (zwłaszcza siłowniki pneumatyczne) wymagają certyfikatu CE?

Siłowniki pneumatyczne nie są w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE maszynami, gdyż nie posiadają “własnego napędu oraz sterowania” wobec czego Certyfikat CE ich nie dotyczy.

Jakie dokumenty z zakresu bezpieczeństwa są dostępne od dostawców pneumatyki?

Kwestie bezpieczeństwa są regulowane osobnymi przepisami dotyczącymi konkretnych elementów, a najbardziej popularnymi dokumentami dla określonych produktów są:

▶️ certyfikat badania typu WE dla zaworów bezpieczeństwa np. wg Dyrektywy 97/23/WE lub 2014/68/EU
▶️ certyfikat CE dla zbiorników ciśnieniowych – zgodnie z Dyrektywą w sprawie zbiorników ciśnieniowych 2014 / 68 / EU
▶️ certyfikat ognioodporności wg Normy 2014/ 68 /EU.

Jakie wymagania muszą spełniać elementy pneumatyki by być dopuszczone do określonych warunkach pracy?

Kwestię dopuszczenia do stosowania elementów pneumatyki w szczególnych środowiskach pracy rozstrzyga producent, który odpowiednio certyfikując swoje produkty bierze pod uwagę wymagania zawarte w powiązanych dokumentów prawnych (np. Normach).

Certyfikacja jest przeprowadzana najczęściej przez firmę zewnętrzną (na wniosek Producenta), która po badaniach zgodności wystawia Certyfikat np. dla danego typoszeregu produktów lub dla konkretnego wyrobu. 

Najczęściej stosowane certyfikaty w pneumatyce:

1️⃣ Certyfikaty na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) i normy PN-EN 1127-1:2007 dla stref wybuchowych (np I M1, I M2, II 2G, II 2D,
2️⃣ Certyfikaty zgodności dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub lekami (tzw. atesty higieniczne- np. zatwierdzenie FDA, atest NSF – Narodowa Fundacja Sanitarna, atest ACS)

Jak wygląda sprawa wystawiania przez dostawców Certyfikatu 3.1 (Świadectwa odbioru według EN 10204)?

Dokument “Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204″ to najbardziej popularny typ deklaracji o wystawienie którego jest proszony dostawca lub producent. Z wielu powodów jest on niezbędny dla Klienta składającego zamówienie na elementy (zwłaszcza w przypadku wykonania ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej) dla wprowadzenia ich do własnej dokumentacji technicznej. 

“Zgodnie z normą PN- EN 10204, świadectwo odbioru potwierdza, że wyroby dostarczone dla Klienta są zgodne z wymaganiami zawartymi w zamówieniu. Do dokumentu dołącza się wyniki z przeprowadzonych badań (np. badania wytrzymałościowe, badanie składu materiałowego itp)”.

Deklarację zgodności (Certyfikat 3.1) ma obowiązek wystawić dostawca/producent na prośbę zamawiającego.

Jaka jest różnica pomiędzy Certyfikatem 3.1 a 2.1?

Deklaracja zgodności 2.1 jest kolejnym dokumentem, o który proszą Klienci jest to podobny dokument do Certyfikatu 3.1 (czyli producent/dostawca oświadcza że wyroby dostarczone klientowi spełniają uzgodnione i zatwierdzone w zamówieniu wymagania z tą różnicą, że nie zawiera on wyników badań przeprowadzonych podczas kontroli.

Czy za Certyfikaty i Deklaracje zgodności Klient będzie musiał zapłacić? 

Sprawy płatności za wystawienie dokumentów przez producentów lub dostawców nie są do końca uregulowane. Wszystko zależy od konkretnego dokumentu oraz polityki prowadzonej indywidualnie przez firmy.

▶️ najczęściej Deklaracja zgodności (3.1, 2.1) są wydawane bezpłatnie, lecz zwłaszcza w przypadku dokumentu 3.1 taka opłata może być pobrana z racji konieczności wykonania dodatkowych badań przed realizacją zamówienia.

▶️ Certyfikaty, jako dokumenty będące potwierdzeniem wykonanym przez firmy zewnętrzne (np. TÜV), są zwykle dostępne do pobrania ze strony producenta, gdyż dotyczą one konkretnych grup produktowych (np. określonych typów zaworów bezpieczeństwa, siłowników pneumatycznych wykonywanych zgodnie z Atex (Ex) itp).

▶️ w przypadkach konieczności wystawienia np. Certyfikatu lub Atestu dla konkretnego wyrobu (np. Certyfikat nastawy zaworu bezpieczeństwa na konkretne ciśnienie) musimy liczyć się z dodatkową opłatą.

Podsumowanie: certyfikaty i oznaczenia w pneumatyce

☑️ kwestia Certyfikatów i Deklaracji dotyczących elementów pneumatyki jest skomplikowana ze względu na bardzo szerokie zastosowanie sprężonego powietrza.
☑️ nowe dokumenty prawne oraz nowelizacje Norm wymagają od Producentów ciągłego wprowadzania uaktualnień oraz śledzenia czy nie powstają nowe dokumenty.
☑️ elementy pneumatyki stanowią część maszyn i urządzeń (oraz instalacji do przesyłania mediów roboczych) które same wymagają odpowiednich dopuszczeń (np. przez Urząd Dozoru Technicznego – UDT), stąd pośrednio wymóg wystawiania odpowiednich dokumentów.
☑️ elementy pneumatyki pracują w warunkach dla których zostały stworzone osobne dokumenty prawne (zwykle są to tzw. normy branżowe) i muszą spełniać ich wymagania, co potwierdza się Certyfikatami, Atestami i Deklaracjami

Może zainteresują Cię podobne tematy:
▶️ Tabele gwintów calowych i metrycznych
▶️ Jak określić skok siłownika pneumatycznego?
▶️ Zalety i wady pneumatyki

Rafał Piszcz

Mgr inż. automatyk. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 25 lat zawodowo związany z branżą pneumatyki i techniki płynowej. W swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. projektowaniem elementów i układów pneumatyki, doradztwem technicznym, certyfikowaniem wyrobów. Autor referatów i prowadzący sympozja dotyczące pneumatyki. W Air-Com Pneumatyka-Automatyka wchodzi w skład Działu eCommerce sklepu air-com.pl. Na potrzeby Bazy Wiedzy redaguje teksty poradnikowe i instruktażowe. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów, w trakcie których korzysta z autorskiej tablicy dydaktycznej.