Skip to main content

Tekst sponsorowany. Powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

W obecnych czasach, kiedy nacisk na przedsiębiorstwa wynikający z gwałtownie rosnących cen energii elektrycznej, a także wdrażania restrykcyjnych przepisów dotyczących emisji CO2, staje się coraz bardziej dotkliwy i odczuwalny, należy zadać sobie pytanie: czy można skutecznie obniżyć wielkość zużycia energii, bez strat wydajności firmy? Można, ale z pomocą odpowiednich partnerów biznesowych, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.

Zużycie energii i ślad węglowy

Koszt energii elektrycznej i emisja CO2 – te sprawy zajmują od dawna konstruktorów i użytkowników maszyn oraz środków produkcji, w tym oczywiście sprężonego powietrza, które pozostaje jednym z głównych mediów roboczych.

W poniższym artykule firma SMC, korzystając z doświadczenia swojego i swoich klientów, proponuje wdrożenie 5 podstawowych rozwiązań, wprost przekładających się na obniżenie kosztów energii.

Zmniejsz ciśnienie w instalacji

Pierwszym sposobem jest zmniejszenie ciśnienia roboczego w instalacji sprężonego powietrza, oczywiście jeśli jest taka możliwość w danej aplikacji. Większość przedsiębiorstw używa ciśnienia roboczego 6-7 barów. Redukcja do 4 barów pozwala na oszczędności rzędu 29%. Należy to jednak skonsultować z inżynierami, czy jest to możliwe bez spadku wydajności produkcji.

Wykonaj audyt instalacji sprężonego powietrza, zlikwiduj wycieki

Do znudzenia powtarzamy podstawowy fakt z pneumatyki – sprężone powietrze jest najdroższym medium roboczym. Firma SMC, w czasie swojego funkcjonowania, wielokrotnie zetknęła się z sytuacjami, gdzie poziom strat sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach sięgał nawet 50%! Oczywiście generowało to ogromne (i niepotrzebne) zużycie energii, przekładające się wprost na bardzo wysokie rachunki za prąd. Najlepszym sposobem zapobieżenia takim sytuacjom jest regularny audyt sprężonego powietrza, przeprowadzany przez specjalistów.
Jednak dla szybkiego efektu można polecić zastosowanie w instalacji elektrozaworów odcinających, zapobiegającym stratom ciśnienia na czas wyłączenia lub przestoju maszyn.

Innym rozwiązaniem technologicznym, możliwym do zastosowania w celu ograniczenia strat ciśnienia, jest zastosowanie modułu dwuciśnieniowego, przełączającego maszyny na niższe ciśnienie podczas bezczynności. Użycie modułu powoduje znaczne zmniejszenie ilości zużywanego sprężonego powietrza. Firma SMC opracowała nowy system zarządzania sprężonym powietrzem, charakteryzujący się łatwą instalacją (plug and play).

Czy można obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

System zarządzania sprężonym powietrzem AMS20/30/40/60

Użyj efektywnych rozwiązań nadmuchu sprężonego powietrza

Nadmuch sprężonego powietrza odpowiada przeciętnie za ok. 40% całości zużycia medium roboczego. W efektywniejszym wykorzystaniu nadmuchu można szukać zatem sporych oszczędności, np. dobór dysz o odpowiedniej wielkości w duecie ze wspomnianym powyżej obniżeniem ciśnienia w instalacji. Można też zoptymalizować wykorzystanie zaworów redukcyjnych, aby zużywały minimalne ilości powietrza.

SMC poleca zastosowanie pulsacyjnych zaworów nadmuchowych, szybko włączających i wyłączających nadmuch, jednocześnie utrzymujących odpowiednią jego siłę. Pozwalają one oszczędzić nawet do 50% sprężonego powietrza.

Czy można obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Zawory pulsacyjne
nadmuchowe seria AXTS-X2

Używaj wydajnych komponentów podciśnieniowych

Użycie opracowanych przez SMC eżektorów wielostopniowych w aplikacjach wykorzystujących podciśnienie pozwala zredukować zużycie podciśnienia nawet o 93%. W konstrukcji eżektorów użyto dysz Venturiego i technologii wyłączania zasilania sprężonym powietrzem.

Czy można obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Generatory podciśnienia
trójstopniowe, seria ZL1/3/6

Użyj odpowiednich podzespołów

Jedną z najczęściej powtarzanych w SMC kwestii jest to, że zawsze można poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć koszty produkcji. Do wielkich wyników należy jednak podążać metodą małych kroków.
Dobór odpowiednich, nawet pozornie mało znaczących komponentów maszyn i urządzeń potrafi wiele zmienić. Przykładem takich produktów mogą być energooszczędne cewki w elektrozaworach, efektywniejsze zawory dławiąco-zwrotne używane do sterowania siłownikami lub użycie falowników w sprężarkach i innych urządzeniach.
Doświadczenie SMC w analizie i wdrażaniu rozwiązań oszczędzających energię pokazuje, że pięć powyższych wskazówek na pewno obniży rachunki za prąd. Jeśli chcesz poprawić swoją efektywność wykorzystania energii – zapraszamy do kontaktu.

    Marek Nużka

    Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.