Skip to main content

Zawory rozdzielające – charakterystyka ogólna

Zawory rozdzielające (rozdzielacze) są niezbędnymi elementami pneumatycznych układów napędowych, umożliwiającymi sterowanie kierunkiem przepływu czynnika roboczego. W zależności od konstrukcji, elementem realizującym zmianę kierunku przepływu może być suwak, płytka rozdzielająca lub grzybek dla zaworów mechanicznych.
W pneumatyce zawory rozdzielające wykorzystywane są do realizacji przemieszczeń elementów wykonawczych, takich jak siłowniki i silniki pneumatyczne, do zatrzymywania siłownika w określonym położeniu, realizowania funkcji sterujących, regulacyjnych i logicznych.

Podział zaworów sterujących kierunkiem przepływu czynnika roboczego obejmuje następujące podgrupy:

 • zawory rozdzielające,
 • zawory zwrotne,
 • zawory szybkiego spustu,
 • zawory logiczne,
 • zawory odcinające.

Warto zwrócić uwagę na cechy i własności zaworów, takie jak liczba dróg przepływu, liczba sterowanych położeń elementu sterującego, wielkość zaworu oraz sposób sterowania zaworem. Wielkość zaworu jest parametrem, który określa natężenie przepływu i związana jest z wielkością przyłączy. Najbardziej typowymi w pneumatyce są gwinty calowe rurowe od G1/8″ do G2″ i gwinty metryczne od M3 do M6.

Sposób sterowania zaworami rozdzielającymi jest równie istotny. Rozróżnia się kilka sposobów, takich jak:

 • sterowanie elektromagnetyczne,
 • sterowanie pneumatyczne,
 • sterowanie mechaniczne,
 • sterowanie mieszane.

Zawory mogą być sterowane bezpośrednio lub pośrednio, co daje możliwość sterowania zaworami o dużych wielkościach i dużych natężeniach za pomocą niewielkich mocy elektromagnesów.

Obejrzyj nasz film poradnikowy o elektrozaworach

Symbole graficzne zaworów rozdzielających są istotnym elementem w dokumentacji konstrukcyjnej oraz na rysunkach technicznych. Schemat zaworu nie informuje o jego typie, ale zawiera informacje o liczbie dróg, liczbie położeń zaworu, sposobie sterowania oraz oznaczenia dróg przepływu. Producenci umieszczają na wyrobach również schematy w celu ich jednoznacznej i szybkiej identyfikacji.
Podsumowując – zawory rozdzielające są kluczowymi elementami pneumatycznych układów napędowych, umożliwiającymi kontrolowanie kierunku przepływu czynnika roboczego. W celu właściwego doboru zaworu należy zwrócić uwagę na cechy i własności zaworu, a także na sposób sterowania oraz symbole graficzne zaworów rozdzielających.

Cechy pneumatycznych zaworów rozdzielających:

 1. Skuteczność – pneumatyczne zawory rozdzielające są bardzo skuteczne w kontrolowaniu przepływu powietrza i gazów w systemie pneumatycznym.
 2. Szybkość reakcji pneumatyczne zawory rozdzielające mają krótkie czasy przesterowania, co pozwala na szybkie zmiany kierunku ruchu elementów napędowych.
 3. Wielozadaniowość – pneumatyczne zawory rozdzielające mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, dzięki czemu są uniwersalnym narzędziem w pneumatyce.
 4. Trwałość – pneumatyczne zawory rozdzielające są wykonane z trwałych materiałów, co sprawia, że są odporne na zużycie i wytrzymałe na trudne warunki pracy.
 5. Łatwość montażu – pneumatyczne zawory rozdzielające są łatwe w montażu i konserwacji, co pozwala na szybką wymianę i naprawę w razie potrzeby.

Zadania pneumatycznych zaworów rozdzielających:

 1. Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza lub innych gazów w instalacjach pneumatycznych.
 2. Zapewnienie dokładnego i precyzyjnego sterowania siłownikami i napędami jednostronnego lub dwustronnego działania.
 3. Możliwość wykorzystywania  w systemach sterowania pośredniego, np. wykorzystanie rozdzielaczy pneumatycznych do zdalnego otwierania i zamykania zaworów kulowych z napędem pneumatycznym, w systemach sterujących szybkością przepływu powietrza, realizowania funkcji logicznych itp.
 4. Zabezpieczenie przed niepożądanym przepływem powietrza w systemie pneumatycznym (np. zawory zwrotne), co pozwala na bezpieczną i skuteczną pracę w warunkach przemysłowych.
Elektrozawory 3/2 i 5/2 - czym się różnią? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Elektrozawór PNEUER 3/2 JLE2601

Sterowanie zaworów rozdzielających

Sterowanie zaworów rozdzielających jest istotnym elementem w procesie kontrolowania przepływu różnych rodzajów mediów. W zależności od rodzaju sterowania, możemy wyróżnić dwa rodzaje: bezpośrednie i pośrednie.

Sterowanie bezpośrednie, jak nazwa wskazuje, polega na bezpośrednim sterowaniu elektromagnetycznym suwaka zaworu. W tym przypadku ruch suwaka jest wymuszany przez trzpień elektromagnesu, który łączy się z suwakiem. Sterowanie bezpośrednie stosowane jest w zaworach rozdzielających o dużych przepływach oraz zaworach odcinających, sterowanych elektromagnetycznie, do niskich ciśnień. Zastosowanie tego rodzaju sterowania wynika z konieczności użycia elektromagnesów o dużej mocy cewek, potrzebnych do pokonania oporów ruchu elementu rozdzielającego i ciśnienia medium roboczego. Zaletą sterowania bezpośredniego jest szybkie działanie zaworów, brak kontaktu medium roboczego z wewnętrznymi elementami elektromagnesów oraz prosta konstrukcja.

Czy wiesz, jak działają elektrozawory? Czym różni się sterowanie
pośrednie od bezpośredniego? Zobacz nasz film poradnikowy!

Drugim rodzajem sterowania zaworów rozdzielających jest sterowanie pośrednie. Polega ono na wykorzystaniu dodatkowego zaworu pomocniczego, który jest sterowany w sposób bezpośredni. Po prze-sterowaniu sygnałem elektrycznym podaje on ciśnienie czynnika roboczego na powierzchnię czynną suwaka zaworu podstawowego, powodując jego przesterowanie. Często stosuje się również dodatkowe sterowanie mechaniczne w formie przycisku pomocniczego, umożliwiającego przesterowanie zaworu bez podawania sygnału zaworem elektrycznym.

W sterowaniu pośrednim możemy wyróżnić dwa rodzaje: sterowanie ciśnieniem własnym oraz sterowanie ciśnieniem obcym. W pierwszym przypadku ciśnienie powietrza do przesterowania zaworu pomocniczego jest dostarczane bezpośrednio z kanału zasilającego, poprzez kanały wewnętrzne wykonane w korpusie zaworu lub w suwaku. W drugim przypadku ciśnienie powietrza do przesterowania zaworu pomocniczego jest podawane z zewnątrz przez przyłącze w zaworze lub płycie przyłączeniowej.

Wspomaganie pneumatyczne to kolejna opcja w sterowaniu zaworów rozdzielających. Polega ono na zwiększeniu siły przesterowania poprzez podawanie ciśnienia powietrza na dodatkowy tłoczek o większej średnicy niż suwak. Taki tłoczek przesuwa suwak i umożliwia zmianę połączenia wewnętrznych dróg przepływu.

Elektrozawory 3/2 i 5/2 – różnice

Elektrozawory 3/2 i 5/2 są różnymi rodzajami elektrozaworów, które mają różne liczby wejść/wyjść oraz sposoby działania.

Elektrozawór 3/2 to zawór, który posiada trzy wejścia/wyjścia. Pierwsze z nich jest zazwyczaj podłączone do źródła sprężonego powietrza, drugie do komory roboczej lub przewodu ssącego, a trzecie do atmosfery. Elektrozawór 3/2 umożliwia otwarcie i zamknięcie przepływu powietrza w jednym przewodzie.

Elektrozawór 5/2 ma pięć wejść/wyjść. Dwa z tych wejść/wyjść są zazwyczaj podłączone do źródła sprężonego powietrza, dwa do komory roboczej, a piąte do atmosfery. Elektrozawór 5/2 umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza i umożliwia kontrolę ruchu pneumatycznego.

Dalej skupimy się na omówieniu elektrozaworów 3/2 i 5/2, opierając się na konkretnych przykładach – elektrozaworu PNEUER 3/2 JLE2601-24VDC i elektrozaworu PNEUER 5/2 JLE2200-24VDC.

Elektrozawór PNEUER 3/2 JLE2601

Elektrozawór 3/2 serii JLE EASY LINE jest elementem sterującym kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Jest to zawór monostabilny z powrotem powietrzem i sprężyną, normalnie zamknięty (NC) o funkcji 3-drogowej i dwóch położeniach.

Elektrozawory 3/2 i 5/2 - czym się różnią? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Schemat elektrozaworu PNEUER JLE2601

Dowiedz się jak czytać i rozumieć powyższy schemat elektrozaworu. Poznaj inne
symbole pneumatyczne. Przeczytaj nasz artykuł o symbolach pneumatycznych

Zawór PNEUER JLE2601 wyposażony jest w awaryjne sterowanie ręczne, które pozwala na jego uruchomienie bez napięcia sterującego. Jest przeznaczony głównie do sterowania siłownikami jednostronnego działania, a jego sterowanie jest pośrednie.
Elektrozawory PNEUER 3/2 serii JLE wymagają minimalnego ciśnienia pracy wynoszącego około 3 barów. Mogą być montowane przewodowo za pomocą złączek wtykowych lub jako elementy sterujące pośrednie zaworami sterowanymi pneumatycznie.
Zawory PNEUER serii JLE 2601 są dostępne z elektromagnesami sterującymi o różnych napięciach, w tym 24V DC, 24V AC, 230V DC, 12V DC, 115V AC. Zakres ciśnień pracy dla elektrozaworów 3/2 JLE wynosi od 3 do 8 barów, a przepływ wynosi 767 l/min.
Elektrozawory PNEUER 3/2 serii JLE są przeznaczone do stosowania jako elementy sterujące siłownikami pneumatycznymi jednostronnego działania o ruchach liniowych i obrotowych oraz w układach sterowania pneumatycznego do sterowania innymi elementami.
Zaleca się montaż tłumika hałasu (płaskiego lub stożkowego) w przyłączu odpowietrzającym elektrozaworów 3/2 JLE, a gwinty przyłączeniowe w zaworach mieszczą się w zakresie od G1/8” do G1/2”.

Elektrozawory 3/2 i 5/2 - czym się różnią? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Tłumiki hałasu

Elektrozawór PNEUER 5/2 24VDC

Elektrozawór PNEUER 5/2 serii JLE jest elementem pneumatycznym, który służy do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Jest to zawór rozdzielający (rozdzielacz), który występuje w dwóch wariantach: monostabilnym (z powrotem powietrzem i sprężyną) oraz bistabilnym (z dwoma elektromagnesami). Elektrozawory 5/2 JLE EASY LINE posiadają 2 położenia oraz awaryjne sterowanie ręczne, umożliwiające przesterowanie zaworu bez napięcia.

Elektrozawory 3/2 i 5/2 - czym się różnią? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Elektrozawory PNEUER 5/2 seria JLE

Elektrozawory 5/2 JLE są przeznaczone do sterowania siłownikami i napędami pneumatycznymi dwustronnego działania, a także do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych liniowych i obrotowych. Zawory te wymagają minimalnego ciśnienia pracy, które wynosi od 1,5 do 8 barów, w zależności od modelu.

Schemat elektrozaworu PNEUER JLE2200

Elektrozawory 3/2 i 5/2 - czym się różnią? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Elektrozawory 5/2 JLE są dostępne z elektromagnesami sterującymi o napięciach: 24V DC, 230V DC, 12V DC, 115V AC. Przepływ wynosi 767 l/min, a gwint elektrozaworu to G 1/8″.

Mateusz Jęczyński

Mateusz Jęczyński - uczeń technikum Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Prowadzi profil _m3chatronic_ na platformie Instagram. Ambitny młody człowiek, pasjonat mechatroniki. Pneumatyka, automatyka, układy sterowania, programowanie sterowników PLC to część jego pasji. Wolny czas spędza na poznawaniu ciekawostek z branży. Gotowy na nowe wyzwania. Zainteresował się elektroniką i robotyką już w wieku szkolnym, a w wieku 16 lat rozpoczął swoją przygodę z tworzeniem materiałów na Instagrama. Na Instagramie Mateusz Jęczyński kontynuuje swoją pasję i dzieli się zdjęciami i krótkimi filmikami ze swoich projektów. Obserwujący jego konto mogą zobaczyć różnorodne urządzenia. Mateusz Jęczyński stara się inspirować innych do nauki i eksperymentowania z mechatroniką oraz do kreatywnego podejścia do nauki i rozwoju osobistego.