Skip to main content

Jakie rury do sprężonego powietrza wybrać? To jeden z kluczowych komponentów instalacji pneumatycznej. Ich wybór uzależniony jest od wielu kryteriów. Na co zwrócić uwagę? Jaki rodzaj materiału wybrać – PP, Poliamid, PVC a może stal nierdzewna? Co wpływa na koszty inwestycji?

 

Rury do instalacji pneumatycznych to podstawowe elementy do przesyłania sprężonego powietrza lub innych mediów ciekłych i gazowych. Szeroki zakres średnic (od 16 do 160 mm)  i wykonania materiałowego (aluminiowe, polipropylen, poliamid, stalowe) pozwala na ich stosowane we wszystkich branżach przemysłowych. Prawidłowy dobór rodzaju rury instalacyjnej oraz elementów armatury, akcesoriów gwarantuje wysoką szczelność oraz bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze.

Rury do instalacji pneumatycznych odznaczają się dużą wytrzymałością mechaniczną i pozwalają na budowę dowolnych profesjonalnych i warsztatowych systemów do rozprowadzania sprężonego powietrza oraz innych mediów ciekłych i gazowych. Rury sprzedawane są zwykle w sztangach.

 

Rury do instalacji pneumatycznej – o tym się dowiesz z artykułu

 

Jakie są preferencje w zakresie wyboru instalacji pneumatycznej?
Jakie są rodzaje instalacji pneumatycznych i używanych w nich rur do sprężonego powietrza?
Jakimi kryteriami należy kierować się przy doborze materiału rur do instalacji pneumatycznych?
Co charakteryzuje i z jakich rodzajów materiałów produkowane są rury do instalacji pneumatycznych sprężonego powietrza?
Jakie są przykładowe realizacje instalacji pneumatycznych?
Co oznacza kompleksowa realizacja usługi budowy instalacji pneumatycznej?
Komponenty i akcesoria do budowy instalacji sprężonego powietrza

Nasze doświadczenie w trakcie realizowania projektów instalacji pneumatycznych pokazuje, że nadal istnieje wśród klientów bardzo duże zróżnicowanie co do preferencji wyboru konkretnego typu instalacji pneumatycznej, a co z tym jest związane rodzaju rur do instalacji. Ma na to wpływ wiele czynników spośród których chciałbym zaprezentować najważniejsze:

 

⏺️ gwarancja bardzo dobrej jakości sprężonego powietrza
⏺️ cena instalacji pneumatycznej obejmująca materiały i robociznę
⏺️ możliwość rozbudowy w przyszłości,
⏺️ odporność na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków atmosferycznych,
⏺️ wytrzymałość na wysokie ciśnienia oraz odporność użytych elementów armatury na pulsację ciśnienia.

 

Jakie są rodzaje instalacji pneumatycznych i używanych w nich rur?

Spotykamy się z wieloma rodzajami instalacji pneumatycznych, które wykonywane były w różnych okresach i na podstawie naszych obserwacji stwierdzamy, że występują poniższe rodzaje:

◾ najstarsze instalacje pneumatyczne wykonywano z rur stalowych czernionych lub cynkowanych z połączeniami gwintowanymi. sprawdź
◾ instalacje pneumatyczne wykonywane z węży pneumatycznych zbrojonych (wspominam ten rodzaj “instalacji” gdyż spotykane są jeszcze w niektórych starszych zakładach oraz wykonane samodzielnie np. w warsztatach).
◾ instalacje oparte o system rur aluminiowych (np. Aircom System)
◾ instalacje z rur bezszwowych ze stali nierdzewnej zobacz do wysokich ciśnień.

 

◾ instalacje z rur w systemie połączeń zagniatanych Mapress (Geberit).
◾ instalacje z rur do sprężonego powietrza PP zgrzewane
◾ instalacje pneumatyczne klejone z rur PVC-U ▶️ Zobacz w sklepie online
◾ instalacje z rur poliamidowych (PA) do sprężonego powietrza ▶️ Zobacz w sklepie online
◾ instalacje z rur miedzianych ▶️ Zobacz w sklepie online

 

 

 

audyt nieszczelnosci

 

Jakimi kryteriami należy kierować się przy doborze materiału rur do instalacji  pneumatycznych?

Dobór właściwego materiału rury do instalacji pneumatycznej tak aby spełniał indywidualne założenia projektowe i wymagania techniczne zależy od następujących kryteriów:

1️⃣ zakres dostępnych w danym rodzaju średnic rur od których zależy wartość natężenia przepływu wymaganego do zasilania odbiorników np. zaworów rozdzielających, narzędzi pneumatycznych, siłowników pneumatycznych itp.
2️⃣ warunki otoczenia (temperatura, wilgotność, zapylenie, występowanie czynników agresywnych itp) i miejsce pracy instalacji:
◾ hale produkcyjne,
◾ warsztaty,
◾ instalacje na zewnątrz budynku,
◾ szczególne warunki zachowania czystości (np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym).
3️⃣ gwarancja stałej i bardzo wysokiej jakość sprężonego powietrza przepływającego rurami.
4️⃣ ciśnienie pracy układu – z uwzględnieniem pełnego zakresu ciśnień panujących w układzie.
5️⃣ sposób montażu różnorodnych kształtek i elementów armatury, które dedykowane są do połączenia odpowiedniego rodzaju rury do instalacji pneumatycznej.
6️⃣ masa rur do instalacji pneumatycznej i dostępność elementów mocowania rur do ścian oraz obejm.
7️⃣ zagwarantowanie jak najlepszej szczelności połączeń między rurami do instalacji pneumatycznych a kształtkami i złączkami
8️⃣ możliwość elastycznej rozbudowy instalacji wraz ze zmieniającymi się potrzebami w zakresie podłączania nowych punktów poboru sprężonego powietrza

 

 

Co charakteryzuje i z jakich rodzajów materiałów produkowane są rury do instalacji pneumatycznych sprężonego powietrza?

 

Aluminiowe rury do sprężonego powietrza

Charakterystyką tego rodzaju rur przedstawię na przykładzie systemu instalacji pneumatycznych Aircom System.

Aluminium i wykonywane z niego rury aluminiowe to obecnie najbardziej popularny rodzaj materiału wykorzystywany do budowy instalacji pneumatycznych. Co powoduje że rury aluminiowe do sprężonego powietrza zapewniają bardzo dobre cechy eksploatacyjne?

 

Jakie rury do sprężonego powietrza wybrać? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

 

☑️ szeroki zakres dostępnych średnic rur od 16 do 160 mm.
☑️ łatwość wykonywania instalacji pneumatycznej w oparciu o rury aluminiowe (wymagane jest tylko ucięcie oraz oczyszczenie powierzchni cięcia).
☑️ mała masa,
☑️ bardzo wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych.
☑️ bardzo wysoka jakość przesyłanego sprężonego powietrza (lub innych mediów roboczych) i niskie opory przepływu.
☑️ wysoka estetyka instalacji pneumatycznej (rury są powlekane tworzywem i dostępne w różnych kolorach).
☑️ bardzo dobra szczelność połączeń rury w kształtce (zastosowane połączenie skręcane uszczelnione o-ringiem).
☑️ dostępność wielu rodzajów złączy do wykonywania połączeń zobacz
łatwość mocowania do ścian za pomocą specjalnych uchwytów i dystansów
☑️ zakres temperatur pracy od -10°C do +60°C (w zależności od średnicy).

 

 

Rury do sprężonego powietrza z poliamidu, PP, PVC

Instalacje wykonywane z rur tworzywowych to kolejny rodzaj popularnych rozwiązań do dystrybucji sprężonego powietrza.

Rury powietrzne tworzywowe mogą być wykonywane z różnych rodzajów tworzyw sztucznych z których najbardziej popularny jest poliamid PA12H (rury PP dostępne w sztangach zobacz),  polipropylen PP-R lub PVC-U zobacz

Systemy zasilania sprężonym powietrzem wykonane z rur tworzywowych charakteryzuje:

☑️ niska cena zakupu oraz mały koszt wykonania.
☑️ wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.
☑️ wysoka jakość dostarczanego sprężonego powietrza.
☑️ szybkość wykonania zarówno profesjonalnych jak i warsztatowych instalacji pneumatycznych na zewnątrz lub wewnątrz budynków i hal produkcyjnych.
☑️ bardzo mała masa.
☑️ możliwość wykonywania połączeń rur z użyciem dedykowanej armatury (dla rur PA) zobacz lub z zastosowaniem technologii zgrzewania (dla rur PP)
☑️ możliwość przesyłania innych mediów roboczych (woda ciepła lub zimna, media agresywne).
☑️ możliwość stosowania w warunkach podwyższonych wymagań czystości (przemysł spożywczy).
☑️ szeroki zakres dostępnych elementów przyłączeniowych do rur tworzywowych.
☑️ duży zakres średnic rur (dla rur poliamidowych PP od 9 mm do 23 mm).
☑️ duży zakres ciśnień roboczych (dla rur poliamidowych PP do 38 barów)
☑️ wysoka szczelność i trwałość połączeń które odporne są na drgania wywołane pulsacją ciśnienia.
☑️ ograniczona możliwość dostawania się zanieczyszczeń powstających w czasie wykonywania instalacji do jej wnętrza.

➖ Wadą rur tworzywowych jest możliwość ich odkształcania się pod wpływem temperatury

 

 

Nierdzewne rury do sprężonego powietrza

Do systemu połączeń zagniatanych Mapress (Geberit)

Rury nierdzewne systemu Mapress (Geberit) to bardzo innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania profesjonalnych przemysłowych instalacji pneumatycznych nadające się także do:

◾ instalacji wodnych (w tym dla wody uzdatnionej),
◾ instalacji gazów technicznych (acetylen)
◾ systemów ogrzewania,
◾ systemów chłodzenia,
◾ podciśnienia.

Rury powietrzne nierdzewne systemu Mapress (Geberit) charakteryzuje:

 

☑️ bardzo wysoka trwałość i odporność na czynniki chemiczne i warunki atmosferyczne.
☑️ możliwość przesyłania mediów roboczych o temperaturze do 120°C.
☑️ wykonanie ze stali nierdzewnych w gatunkach 1.4401 lub 1.4301
☑️ szeroki zakres dostępnych średnic (od DN 10 mm do DN 100 mm)
☑️ mała masa.
☑️ szeroki dostęp do kształtek.
☑️ pewne i szczelne połączenie rur z kształtkami z użyciem technologii zagniatania z dodatkowym uszczelnieniem za pomocą o-ringa.
☑️ szybkość wykonania zarówno profesjonalnych jak i warsztatowych instalacji pneumatycznych na zewnątrz lub wewnątrz budynków i hal produkcyjnych.
☑️ możliwość stosowania w środowisku zagrożenia korozją (np. w instalacjach pneumatycznych na które mogą działać środki myjące np. w przemyśle spożywczym i przetwórstwie żywności, w instalacjach pneumatycznych na statkach z możliwością kontaktu z wodą zasoloną).
duży zakres ciśnień roboczych.

 

 

 

Stalowe rury do sprężonego powietrza

Rury stalowe ocynkowane lub czernione obecnie nie są stosowane do budowy instalacji pneumatycznych ze względu na:

➖ możliwość występowania korozji,
➖ pogarszanie się z czasem jakości sprężonego powietrza,
➖ wytrącanie się wody w instalacji (rury stalowe działają jak chłodnice powietrza, co powoduje kondensację wody i zanieczyszczeń).
➖ dużą masę,
➖ uciążliwy sposób wykonywania instalacji, które wymagają spawania lub gwintowania.
➖ możliwość przedostawania się opiłków lub zgorzeliny powstałych w trakcie montażu do instalacji pneumatycznej.
➖ konieczność stosowania uszczelnień (pakuł lub taśmy teflonowej), których fragmenty mogą dostawać się do instalacji w trakcie jej użytkowania.

 

 

Miedziane rury instalacyjne do sprężonego powietrza

Miedź jest obecnie bardzo rzadko stosowana jako materiał z którego wykonywana jest instalacja pneumatyczna. Wynika to głównie z ceny tego materiału a także z ograniczonego zakresu dostępnych średnic rur. Właściwie można takie instalacje spotkać w miejscach gdzie stawiane jest na wartości estetyczne lub w specjalistycznych zastosowaniach (np. w laboratoriach, browarach) lub przy renowacji budynków zabytkowych.

 

Jakie rury do sprężonego powietrza wybrać? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

 

 

Do łączenia rur miedzianych wykorzystuje się np. złączki skręcane zobacz

 

Komponenty i akcesoria do instalacji pneumatycznych

Na koniec chciałem zaprezentować wybrane rozwiązania jakie stosujemy przy budowie i montażu instalacji sprężonego powietrza.

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub szukają wykonawcy kompleksowej instalacji pneumatycznej – zachęcam do kontaktu.

Rafał Piszcz

Mgr inż. automatyk. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 25 lat zawodowo związany z branżą pneumatyki i techniki płynowej. W swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. projektowaniem elementów i układów pneumatyki, doradztwem technicznym, certyfikowaniem wyrobów. Autor referatów i prowadzący sympozja dotyczące pneumatyki. W Air-Com Pneumatyka-Automatyka wchodzi w skład Działu eCommerce sklepu air-com.pl. Na potrzeby Bazy Wiedzy redaguje teksty poradnikowe i instruktażowe. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów, w trakcie których korzysta z autorskiej tablicy dydaktycznej.