Próba szczelności nowej instalacji sprężonego powietrza – jak ją wykonać?

18 sierpnia, 2022 8:44

Badanie szczelności w nowej instalacji sprężonego powietrza to temat ważny. W prostej linii wiąże się z efektywnością całego systemu. Jak uniknąć strat? Co wpływa na szczelność w instalacji pneumatycznej? Jak taką próbę wykonać prawidłowo? Publikuje obszerny i wyczerpujący materiał.

Artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej ze szczelnością instalacji pneumatycznych. Pierwszy artykuł (zapoznasz się z nim tutaj) opisywał trzy metody badania szczelności już działającej instalacji sprężonego powietrza. Tym razem podejmuje temat badania szczelności nowej instalacji pneumatycznych.

Próba szczelności instalacji sprężonego powietrza to zagadnienie z jakim dość często spotykamy się u naszych klientów. Wynika to z prostego faktu. Kwestia odbioru instalacji pneumatycznych i sprawdzenie jej szczelności dotyczy dwóch aspektów:

🔵 przeprowadzenie próby szczelności nowej instalacji pneumatycznej lub rozbudowanej (zmodernizowanej) instalacji pneumatycznej – o tym piszę poniżej.
🔵 badanie szczelności istniejących i działających instalacji pneumatycznych – ten wątek podejmuje tutaj.

Te aspekty zostaną omówione w dwóch moich wpisach. Poniżej rozwijam pierwsze zagadnienie związane z próbą szczelności nowej instalacji.

Warto nadmienić, że od początku działalności firmy naszą domeną są usługi.
Wykonujemy instalacje sprężonego powietrza. Na kompleksową usługę składają się: audyt, projekt wraz z wizualizacją i izometrią (i jeśli wymaga tego branża – walidacja), dobór urządzeń, montaż, testy i próba szczelności, powykonawcze wykonanie dokumentacji.

Próba szczelności instalacji pneumatycznej nowej lub rozbudowanej

Dlaczego tak ważna jest szczelność instalacji pneumatycznych? Odpowiedź jest bardzo prosta:

Sprężone powietrze to najdroższe medium w zakładach przemysłowych a każda nieszczelność to realne straty związane z kosztami jego wytworzenia oraz np. z częstszym serwisowaniem sprężarek i kompresorów.

Aby uświadomić ten problem podaję kilka faktów.

Koszt wytworzenia sprężonego powietrza

🔵 wytworzenie 1 m3 sprężonego powietrza o ciśnieniu ciśnieniu 8 bar wymaga orientacyjnie 0,4 kWh energii elektrycznej
🔵 w ciągu roku dla ciągłej pracy kompresora na dwie zmiany wytworzenie 1 m3 pochłania 2300 kWh
🔵 przy cenie ok. 0,7 PLN za 1 kWh daje to kwotę 1610 PLN

Tabela: Straty sprężonego powietrza i energii elektrycznej a średnica otworu nieszczelności.

Poniża tabela pokazuje, że nawet małe nieszczelności w instalacji (średnica otworu rozumiana jest jako obrazowa wielkość otworu przez który następuje “ucieczka” powietrza) generują duże ubytki sprężonego powietrza które wymagają uzupełnienia i zużycia dodatkowej energii przez kompresor.

Co wpływa na szczelność instalacji pneumatycznej? 

Decyzja o wykonaniu nowej instalacji pneumatycznej wiąże się z przeprowadzeniem szczegółowej analizy związanej z:

🔵 obliczeniem wymaganych średnic rur w celu zapewnienia odpowiedniego natężenie przepływu sprężonego powietrza oraz prędkości przepływu,
🔵 wytypowanie odpowiedniego typu instalacji pneumatycznej (instalacja z rurami aluminiowymi, tworzywowymi, stalowymi, miedzianymi, instalacja, skręcana, instalacja spawana, instalacja klejona itp.),
🔵 wytypowanie profesjonalnego dostawcy elementów służących do budowy instalacji pneumatycznej,
🔵 zaprojektowanie przebiegu instalacji pneumatycznej oraz sposobu montowania rur,
🔵 wybranie profesjonalnego wykonawcy, który zagwarantuje prawidłowe wykonanie instalacji pneumatycznej i przeprowadzi odbiór/walidację po wykonaniu.

Wymienione aspekty mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia szczelności instalacji pneumatycznej.

Osobnym problemem, który wykracza poza ramy mojego artykułu, jest zapewnienie odpowiedniej jakości sprężonego powietrza dystrybuowanego przez instalację pneumatyczną co wiąże się z zastosowaniem profesjonalnych filtrów, odolejaczy czy osuszaczy sprężonego powietrza.

Budowa i wykonanie instalacji pneumatycznych

Należy nadmienić, że profesjonalnym wykonawstwem instalacji pneumatycznych zajmujemy się od wielu lat i spotykamy się z bardzo dużą różnorodnością potrzeb w tym zakresie. Prawidłowy projekt instalacji pneumatycznej, dobór urządzeń, jej montaż oraz późniejszy serwis, dokonuje się w zależności od indywidualnej sytuacji z uwzględnieniem konkretnych wymagań Klienta (audyt).

Sam aspekt właściwego wykonania oraz satysfakcji Klienta z prawidłowo działającej instalacji pozostawiam do oceny ich użytkownikom, ale warto podzielić się pewnymi ogólnymi doświadczeniami w kontekście właściwej szczelności.

Instalacja pneumatyczna z rur aluminiowych

Najbardziej uniwersalnym systemem stosowanym w instalacjach pneumatycznych jest system rur aluminiowych (oferujemy system instalacji przemysłowych aluminiowy Aicom System (zobacz) łączonych kształtkami (złączkami) skręcanymi (zobacz) ze względu na:

☑️ bardzo dobre parametry medium roboczego,
☑️ prosty montaż i elastyczność w rozbudowie,
☑️ zastosowanie w kształtkach dodatkowego O-ringa, który uszczelnia połączenie,
☑️ łatwe przygotowanie rury do montażu, które sprowadza się do jej ucięcia i usunięcia śladów tego procesu (gratowanie krawędzi),
☑️ praktycznie wyeliminowanie obróbki mechanicznej mogącej spowodować dostanie się do instalacji opiłków i innych zanieczyszczeń,
☑️ bardzo szeroki wybór rodzajów kształtek co pozwala na zbudowanie dowolnej instalacji pneumatycznej lub rozbudowę istniejącej.

Niezwykle istotny jest proces wykonania i montażu samej instalacji pneumatycznej, co sprowadza się do:

⏺️ odpowiedniego zamocowania rur np. do ścian hali produkcyjnej (zobacz te akcesoria) lub innych elementów konstrukcyjnych (zobacz te produkty).
⏺️ stosowanie profesjonalnych narzędzi i zachowania właściwych momentów dokręcania kształtek.
⏺️ uwzględnienia występujących obciążeń mechanicznych, dylatacji cieplnej czy drgań podczas pracy.
⏺️ zachowanie wymogów czystości i staranności podczas prac.
⏺️ bezwzględne “przedmuchanie” instalacji pneumatycznej po jej wykonaniu w celu usunięcia ewentualnych cząstek mogących znajdować się w rurach,

⏺️ walidacja instalacji: osoby wykonujące testy i próby szczelności instalacji pneumatycznych powinny posiadać odpowiednie przeszkolenia, oraz uprawnienia do wykonywania pomiarów (np. uprawnienia elektryczne, uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych.)
⏺️ firma która wykonująca próbę szczelności instalacji pneumatycznej powinna posiadać odpowiednie urządzenia kontrolno-pomiarowe z aktualnymi świadectwami kalibracji np. manometrów.
⏺️ przeprowadzenie próby szczelności instalacji pneumatycznej po jej wykonaniu wraz z przekazaniem Protokołu Odbioru.

W jakim celu przeprowadza się próbę szczelność instalacji pneumatycznej?

Podkreślić należy, że próba szczelności instalacji pneumatycznej musi zawsze być przeprowadzona przed jej odbiorem przez użytkownika dla sprawdzenia poprawności wykonania połączeń i zagwarantowania braku wycieków sprężonego powietrza.

W przypadku nowych instalacji pneumatycznych, próba ta jest przeprowadzana przez naszych pracowników. Próbę taką przeprowadzamy również w przypadku rozbudowy istniejących instalacji pneumatycznych. Jak taka próba przebiega?

Efekt detekcji instalacji pneumatycznej. Tylko jeden wyciek z tego miejsca generuje stratę rzędu 510 euro rocznie.

Jak przeprowadza się próbę szczelności instalacji pneumatycznej?

Próbę szczelności instalacji przeprowadza się po jej wykonaniu, najczęściej (jeżeli jest to zawarte w Umowie to także z zamontowanymi odbiornikami, przewodami, elementami przygotowania powietrza itp.) bez podłączonych odbiorników i przebiega następująco:

⏺️ zaślepienie wszystkich punktów odbioru sprężonego powietrza zobacz rozwiązanie,
⏺️ napełnienie instalacji pneumatycznej powietrzem pod ciśnieniem:

  • ciśnieniem maksymalnym ustalonym z Klientem lub podanym w założeniach do projektu, dla sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej połączeń oraz szczelności wykonania.
  • ciśnieniem roboczym które będzie występować podczas normalnej pracy (z założeniem wartości ciśnienia o 10% większej) i sprawdzenie szczelności instalacji pneumatycznej.
  • podłączenie w punkcie pomiarowym precyzyjnego manometru (zobacz produkt) mierzącego ciśnienie.
  • odcięcie zasilania sprężonego powietrza na wlocie do instalacji np. zaworem kulowym (zobacz produkt).
  • pomiar po 24 godzinach spadku ciśnienia w instalacji.
  • instalację uznaje się za szczelną, jeżeli spadek ciśnienia na manometrze wynosi maksymalnie 0,1 bara.

Próba szczelności instalacji sprężonego powietrza – to warto zapamiętać

☑️ sprężone powietrze to najdroższe medium robocze,
☑️ eliminowanie nieszczelności obniża koszty stałe eksploatacji,
☑️ próbę szczelności należy zawsze przeprowadzać przed odbiorem instalacji pneumatycznej.

Popularne kategorie

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie ruchu w swojej firmie?

Sprawdź, jak uniknąć kosztownych wycieków sprężonego powietrza