Instalacja sprężonego powietrza z rur aluminiowych w zakładzie produkcji spożywczej