Przemysłowy osuszacz sprężonego powietrza: nasz serwis - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Temat i zakres realizacji

Przedmiotem zamówienia była modernizacja oraz serwis instalacji przygotowania i zasilania powietrza instrumentalnego. Cała instalacja zlokalizowana jest na terenie zakładu produkcyjnego. Jednym z elementów instalacji jest osuszacz powietrza firmy Atlas Copco.
Omawiamy osuszacz powietrza umieszczony jest w specjalistycznym kontenerze wraz ze zbiornikiem buforowym sprężonego powietrza, kompresorem Atlas Copco GA15+ i komponentami odpowiedzialnymi za usuwanie kondensatu ze sprężonego powietrza.

Rozwiązanie

Określony w zamówieniu zakres prac w przypadku osuszacza sprężonego powietrza obejmował:

  • czyszczenie i konserwację,
  • wymianę elektrozaworów,
  • wymianę sorbentu (wypełnienie osuszacza powietrza),
  • wymianę sterownika,
  • kalibrację czujnika punktu rosy,
  • końcowy test urządzenia.

Serwis osuszacza polegał m.in. na tym, aby gruntownie i profesjonalnie oczyścić elementy składowe urządzenia. Kluczową czynnością jest uzupełnienie i wymiana czynnika absorbcyjnego.
Końcowym etapem wieńczącym serwis osuszacza przemysłowego jest test urządzenia w naszym serwisie.

Rezultat

Osuszacz po akcji serwisowej został przetransportowany i zainstalowany w kontenerze układu zasilania powietrzem instrumentalnym. Wraz w osuszaczem, we wnętrzu pracuje kompresor, zbiornik buforowy sprężonego powietrza, system odprowadzania kondensatu, separatory woda-olej.