Skip to main content

Wstęp

Tematy związane z przygotowaniem sprężonego powietrza gościły już w naszej Bazie Wiedzy, postanowiliśmy jednak wrócić do tej tematyki, również ze względu na bardzo istotną rolę jaką one pełnią w układach pneumatyki. Wiele ogólnych informacji zawarłem wcześniej w moim Artykule ”Zespół przygotowania sprężonego powietrza: do czego służy i jakie są jego zastosowania?”

Tym razem chcę podzielić się praktycznymi informacjami dotyczącymi zastosowania stacji przygotowania powietrza 2-elementowych serii Futura. Na wstępie przypomnę, że przygotowanie sprężonego powietrza (uzdatnianie) w układach pneumatycznych to kilkuetapowy proces polegający na:

 • filtracji, czyli usunięcia z powietrza zanieczyszczeń stałych (pył, kurz, mikrocząstki cząstki stałe organiczne i nieorganiczne zasysane przez sprężarkę),
 • usunięciu zanieczyszczeń płynnych (woda, kondensat wody i oleju),
 • wprowadzeniu do układu sprężonego powietrza mgły olejowej do smarowania elementów pneumatyki,
 • ustawieniu i utrzymywaniu stałego ciśnienia zasilającego urządzenia pneumatyki.

Procesy te mogą być realizowane poprzez zainstalowane indywidualne elementy, czyli filtry cząstek stałych, filtry koalescencyjne (filtracja zanieczyszczeń ciekłych), smarownice oraz reduktory. Jednak bardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia jest używanie stacji (bloków) przygotowania sprężonego powietrza. Jedna z odmian tych bloków, czyli stacje przygotowania sprężonego powietrza 2-elementowe serii Futura zostanie zaprezentowana w moim artykule.

Zespół przygotowania sprężonego powietrza

Przygotowanie sprężonego
powietrza (FRL)

Tego dowiesz się z artykułu

 • Dlaczego tak ważne jest stosowanie zespołów przygotowania powietrza?
 • Z jakich elementów zbudowana jest stacja 2-elementowa Futura?
 • Jakie są dostępne wielkości 2-elementowych stacji przygotowania powietrza?
 • Jakie funkcje pełnią części stacji 2-elementowej?
 • Jak skonfigurować 2-elementowe stacje Futura?
 • Czy jest możliwość rozbudowy stacji 2-elementowej o dodatkowe elementy?
 • Jakie są zalecenia eksploatacyjne dla stacji 2-elementowych Futura?

Dlaczego należy stosować zespoły przygotowania powietrza?

Przygotowanie sprężonego powietrza to niezbędny proces zarówno na etapie jego wytwarzania (w sprężarkowni) jak również bezpośrednio przed urządzeniami zasilanymi sprężonym powietrzem. Przygotowanie powietrza zapewnia nie tylko prawidłową pracę poszczególnych elementów pneumatyki (zaworów, siłowników, napędów, wysp zaworowych itp.), ale także odpowiada za właściwe wykonywanie procesów technologicznych i produkcyjnych (w tym malowania, lakierowania, nakładania powierzchni, do zasilania narzędzi pneumatycznych itp.). Można się zatem domyślić, że stacje przygotowania powietrza to powszechnie wykorzystywane zespoły pneumatyczne nie tylko w przemyśle, ale także w warsztatach i zastosowaniach domowych.

Narzędzia pneumatyczne

Narzędzia pneumatyczne

Z jakich elementów zbudowana jest stacja powietrza 2-elementowa Futura?

2-elementowe stacje przygotowania sprężonego powietrza złożone są z następujących elementów:

 • filtra sprężonego powietrza, połączonego z reduktorem ciśnienia (tzw. filtroreduktora),
 • smarownicy sprężonego powietrza.

Jakie funkcje pełnią części 2-elementowej stacji Futura?

Filtroreduktor Futura spełnia następujące funkcje:

 • oczyszcza (filtruje) sprężone powietrze z zanieczyszczeń stałych o wielkości powyżej 5 µm (III klasa czystości powietrza wg ISO 8573-1),
 • usuwa ze sprężonego powietrza (w ograniczonym stopniu) wodę w postaci kropel oraz krople oleju lub kondensatu,
 • reguluje oraz utrzymuje ciśnienie po stronie wtórnej (na wyjściu),
 • w przypadku wzrostu ciśnienia po stronie wtórnej ponad wartość ustawioną odprowadza nadmiar ciśnienia do atmosfery.

Smarownica sprężonego powietrza Futura:

Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Zawory i elektrozawory

W jakich dostępnych wielkościach (typoszeregach) są dostarczane 2-elementowe stacje Futura?

Wielkość danego elementu (lub typoszereg) pneumatyki należy rozumieć jako:

 • wartość natężenia przepływu,
 • średnicę nominalną.

Na potrzeby praktyki przyjęło się również jako wielkość określenie rozmiaru gwintów przyłączeniowych w elementach pneumatyki.

Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura dostępne są w 4 wielkościach:

 • Futura 0 (wielkość, typoszereg 0) – gwint G ¼”, przepływ 800 l/min,
 • Futura 1 (wielkość, typoszereg 1) – gwint G ¼” – G ⅜” , przepływ 1750 l/min,
 • Futura 2 (wielkość, typoszereg 2) – gwint G ⅜ ” – G ½” , przepływ 3500 l/min,
 • Futura 4 (wielkość, typoszereg 4) – gwint G ¾ ” – G 1” , przepływ 12000 l/min.

Jak skonfigurować w praktyce 2-elementową stację przygotowania powietrza Futura?

Aby właściwie dobrać stację 2-elementową Futura do konkretnej aplikacji, należy wykonać następujące kroki:

 1. Znając zapotrzebowanie układu pneumatycznego na sprężone powietrze wybieramy odpowiednią wielkość stacji (np. potrzebujemy przepływ 1100 l/min – wybieramy wielkość Futura 1). 
 2. Dla wybranej wielkości Futura 1 wybieramy gwint przyłączeniowy: np. G ¼”.
 3. Wybieramy zakres regulacji ciśnienia wyjściowego znając maksymalne ciśnienie pracy elementów układu.
 4. Konfigurujemy (o ile jest to wymagane) wykonanie materiałowe zbiornika – w standardowym wykonaniu otrzymamy zbiornik z poliwęglanu osłonięty osłoną. Dostępną opcją jest zbiornik metalowy.
 5. Konfigurujemy sposób usuwania kondensatu: w standardowym wykonaniu otrzymamy półautomatyczny spust kondensatu, a do wyboru mamy spust automatyczny (oznaczenie AM) i spust automatyczny zamknięty bez ciśnienia (oznaczenie AMNC).
 6. Wybieramy sposób mocowania: jeżeli stacja montowana jest przewodowo nie potrzeba elementów mocujących, w innym przypadku dobieramy odpowiedni element mocujący np. kątownik mocujący W1F.
 7. Jeżeli istnieje taka konieczność, dostępna jest wersja stacji 2-elementowej Futura z zaworem kulowym oraz z zaworem powolnego startu Soft- start (oznaczenie Si).
Akcesoria do montażu stacji Futura

Akcesoria do montażu
stacji Futura

Czy 2-elementową stację Futura można rozbudować o kolejne elementy?

Powiększenie stacji 2-elementowej jest często spotykane w praktyce. Rozbudowa stacji 2-elementowej o elementy dodatkowe (np. zawory powolnego startu zobacz produkt ) jest możliwa, należy jednak pamiętać że tylko w ramach jednej wielkości (typoszeregu) oraz tego samego gwintu

Montaż kolejnych elementów jest możliwy dzięki:

 • pakietom łączeniowym dla kolejnych elementów indywidualnych, np. KP1F (zobacz produkt),
 • pakietom łączeniowym spełniającym funkcje uchwytu ściennego, np. KPW1F (zobacz produkt).

Jakie są zalecenia eksploatacyjne dla stacji 2-elementowych Futura?

Podzielę się się kilkoma praktycznymi uwagami dotyczącymi eksploatacji stacji przygotowania powietrza:

 • w przypadku bardzo zanieczyszczonych instalacji pneumatycznych zaleca się przed stacją 2-elementową Futura zamontowanie filtra wstępnego (zobacz produkt),
 • do smarownic zalecam stosowanie dedykowanego oleju dla pneumatyki (zobacz produkty),
 • napełnianie smarownicy można wykonać półautomatycznie bez odpowietrzania układu,
 • w przypadku możliwości uszkodzenia mechanicznego zbiornika zalecamy używanie zbiorników metalowych (oznaczenie M),
 • w przypadku braku możliwości ciągłego sprawdzania poziomu kondensatu w zbiorniku zalecam zastosowanie automatycznego spustu kondensatu (wersja stacji z oznaczeniem AM),
 • w niektórych przypadkach dla zamocowania stacji 2-elementowej wymagane jest zdjęcie plastikowych osłon,
 • ze względu na małą wartość przepływu podczas odpowietrzania instalacji pneumatycznej przy redukcji ciśnienia na filtroreduktorze do “0” zaleca się odpowietrzanie całego układu zasilanego ze stacji przez np. zawór 3/2.

Kondensat gromadzący się w zbiorniku filtroreduktora powinien być separowany w separatorach woda-olej przed odprowadzeniem do do kanalizacji.

Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Stacje 2-elementowe przygotowania
powietrza, seria Futura

Podsumowanie

W ofercie Air-Com Pneumatyka-Automatyka, w naszym e-sklepie znajdziecie Państwo szeroki asortyment indywidualnych elementów do przygotowania sprężonego powietrza oraz  kompletne zespoły dwu- i trzyelementowe. Rozwiązania, które oferuje firma skierowane są zarówno dla profesjonalnych zastosowań, gdzie istotne są markowe produkty przeznaczone np. dla producentów maszyn i urządzeń, jak również dla każdego użytkownika mającego styczność z pneumatyką.

Rafał Piszcz

Mgr inż. automatyk. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 25 lat zawodowo związany z branżą pneumatyki i techniki płynowej. W swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. projektowaniem elementów i układów pneumatyki, doradztwem technicznym, certyfikowaniem wyrobów. Autor referatów i prowadzący sympozja dotyczące pneumatyki. W Air-Com Pneumatyka-Automatyka wchodzi w skład Działu eCommerce sklepu air-com.pl. Na potrzeby Bazy Wiedzy redaguje teksty poradnikowe i instruktażowe. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów, w trakcie których korzysta z autorskiej tablicy dydaktycznej.