Skip to main content

Tłumiki hałasu – niepozorne, niewielkie urządzenia. Często bagatelizowane i pomijane podczas projektowania i wykonywania układów pneumatycznych. Zdaniem wielu konstruktorów i projektantów maszyn nie odgrywają znaczącej roli. Takie myślenie jest błędne.

Wprowadzenie

Zastosowanie tłumików hałasu w maszynach i liniach produkcyjnych wykorzystujących sprężone powietrze jako źródło energii, umożliwia nie tylko kontrolę poziomu niepożądanego dźwięku generowanego przez komponenty pneumatyki, lecz wpływa także znacząco na poprawę efektywności procesów produkcyjnych i innych w przedsiębiorstwie.

W niniejszym artykule skupimy się na głównych obszarach zastosowania tłumików hałasu w przemyśle oraz produkcji. Postaramy się pokazać, w jaki sposób tłumiki hałasu zmniejszają hałas, a także jak mogą wpłynąć funkcjonowanie podzespołów pneumatycznych. Przeglądniemy rodzaje tłumików hałasu i wskażemy, jak dobrać tłumik do konkretnej aplikacji.

Film – Dlaczego użycie tłumika hałasu jest ważne w układach pneumatycznych?

Funkcje tłumików hałasu w układach sprężonego powietrza

Tłumiki hałasu w instalacjach i urządzeniach pneumatycznych pełnią szereg istotnych funkcji. Maszyny i ich części, wykorzystujące energię sprężonego powietrza, często pracują z wysokimi ciśnieniami roboczymi i przepływami, co powoduje, że generowany przez nie poziom hałasu może osiągać bardzo wysokie a tym samym niepożądane wartości.
Do głównych funkcji tłumików hałasu można zaliczyć:

1. Redukcja hałasu. główną rolą tłumików hałasu jest oczywiście redukcja natężenia dźwięku. W momencie, gdy sprężone powietrze lub inne gazy robocze wypływają z urządzenia pneumatycznego, powstaje głośny dźwięk. Tłumik hałasu, dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, zmniejszają natężenie przepływu powietrza, co znacząco ogranicza emitowany hałas.

2. Kontrola przepływu powietrza: Tłumiki hałasu nie tylko ograniczają hałas. Umożliwiają również kontrolowanie wypływu powietrza z urządzeń pneumatycznych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji tłumików, możliwe jest sterowanie ilością oddawanego gazu.

3. Eliminacja efektów ubocznych wydmuchu. W pewnych sytuacjach, wydmuchiwane z układu po cyklu roboczym powietrze może wywierać niekorzystny wpływ na otoczenie, zwłaszcza w delikatnym otoczeniu. Użycie tłumików hałasu, które działają amortyzująco, mogą skutecznie niwelować te efekty, co prowadzi do bardziej stabilnej pracy urządzeń pneumatycznych.

4. Ochrona elementów pneumatyki. W środowisku pracy układów sprężonego powietrza często występują zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie urządzeń. Tłumiki hałasu, dzięki zamontowaniu w przyłączach układów działają jako bariera, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrz np. zaworów rozdzielających i siłowników pneumatycznych. Zabezpiecza to wnętrza urządzeń przed uszkodzeniami.

Tłumiki hałasu

Tłumiki hałasu
wszystkich typów

Zastosowania tłumików hałasu w przemyśle i produkcji

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, tłumiki hałasu znajdziemy wszędzie tam, gdzie funkcjonują układy sprężonego powietrza. Realizowane przez tłumiki funkcje redukcji hałasu oraz kontrolowania wydmuchu powietrza stają się niezbędne, poprawiając efektywność, bezpieczeństwo i wydajność procesów produkcyjnych.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zastosowania tłumików hałasu w przemyśle i produkcji:

1. Układy sprężonego powietrza w maszynach. W konstrukcji maszyn i urządzeń używanych w przemyśle wykorzystuje się podzespoły pneumatyczne do realizacji ruchu lub pracy mechanicznej. Tłumiki hałasu pomagają tutaj zminimalizować niepożądany hałas, co poprawia komfort pracy.

2. Automatyzacja linii montażowych. W dzisiejszej rzeczywistości automatyzacja procesów produkcji nabiera kluczowego znaczenia. Stosowanie tłumików w podzespołach, które np. sterują pracą robotów i manipulatorów, dzięki zabezpieczeniu ich wnętrz przed dostawaniem się zanieczyszczeń wydłuża okres ich eksploatacji.

3. Systemy przenoszenia i transportu opartego na pneumatyce. W przemyśle spożywczym, chemicznym i wielu innych dziedzinach, systemy transportu pneumatycznego są powszechnie wykorzystywane do przenoszenia i manipulowania detalami. Tłumiki hałasu redukują hałas, a także np. w warunkach dużego zapylenia, ograniczają zapylenie przez redukowanie siły wydmuchu sprężonego powietrza po cyklu roboczym.

4. Układy sterowania pneumatycznego. W aplikacjach, gdzie komponenty pneumatyki służą do regulacji i sterowania, tłumiki ograniczają hałas emitowany przez zawory rozdzielające, siłowniki i inne komponenty. Umożliwia to lepszą kontrolę procesów i minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie wynikający z hałasu.

5. Przemysł motoryzacyjny. Na liniach produkcyjnych samochodów, a także w testach i diagnostyce  używa się tłumiki hałasu m.in. do regulacji poziomu hałasu generowanego przez systemy pneumatyczne w układach hamulcowych.

6. Przemysł spożywczy. W produkcji żywności tłumiki redukują hałas wynikły z zastosowania napędów pneumatycznych, takich jak pakowanie, konfekcjonowanie, etykietowanie lub obróbka termiczna.

7. Przemysł chemiczny. W produkcji chemicznej tłumiki hałasu znajdują zastosowanie m.in. w systemach transportu i manipulowania substancjami i kierowaniu procesami chemicznymi.

Tłumiki hałasu – 3 główne korzyści zastosowania

Użycie niewielkich i niedrogich tłumików hałasu w konstrukcji urządzeń sprężonego powietrza może dać spore korzyści:

  1. Przez obniżenie natężenia niepożądanych dźwięków poprawiają się warunki pracy, co przekłada się na zwiększenie jej komfortu pracy, efektywności oraz poprawę zdrowia pracowników.
  2. Zamontowanie tłumików hałasu pomaga w uzyskaniu zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, dotyczącymi poziomu hałasu w miejscu pracy.
  3. Tłumiki hałasu wpływają na wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń pneumatycznych, zapobiegając dostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza urządzeń. Wydłuża to okresy pomiędzy czynnościami serwisowymi. Ograniczenie siły wydmuchu pozwala na zmniejszenie wibracji, maleje również wpływ wydmuchu na otoczenie robocze układów pneumatyki.

Film – Jaki tłumik hałasu wybrać?

Wybór odpowiedniego tłumika hałasu

W powyższym filmie odpowiadamy na pytanie, jak dokonać odpowiedniego doboru tłumika dla konkretnej aplikacji. Wybór odpowiedniego modelu tłumika ma kluczowe znaczenie dla efektywnej redukcji hałasu.
O wyborze konkretnego rodzaju tłumika hałasu decyduje parę istotnych czynników. Są nimi rodzaj urządzenia i jego parametry (ciśnienie pracy, wielkość przepływu).

Istotny jest także rodzaj materiałów, z jakich tłumik został wyprodukowany. Tłumik powinien skutecznie rozpraszać wydmuch i tym samym absorbować dźwięk. Materiał budowy tłumika powinien charakteryzować się trwałością zastosowania w warunkach przemysłowych. Porównanie powyższych cech dla różnych modeli tłumików pozwoli dokonać optymalnego wyboru.

Film – Jak czyścić i dbać o tłumik hałasu?

Podsumowanie

Jak widać na przykładzie skromnego tłumika hałasu, małe może być wielkie. Ich zastosowanie kosztuje niewiele, może dać natomiast wymierne korzyści, również finansowe.
Producenci zaworów rozdzielających zalecają wręcz montaż tłumików hałasu w przyłączach zaworów, za pośrednictwem których zawór jest odpowietrzany.
Tłumiki hałasu z regulacją wypływu można stosować również do niewielkiej regulacji prędkości ruchu roboczego siłowników pneumatycznych (precyzyjniejszą kontrolę zapewnia jednak użycie w otworach wylotowych siłownika zaworów dławiąco-zwrotnych).

Tłumiki hałasu: jak skutecznie korzystać z nich w przemyśle? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka
Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.