Kompleksowa instalacja pneumatyczna dla producenta mebli - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Europol Meble Polska

Funkcjonująca na polskim rynku od 20 lat firma wchodzi w skład grupy kapitałowej POLIPOL. Europol zatrudniający ponad 1200 osób zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych.

Zakres realizacji

Instalacja pneumatyczna dla producenta mebli obejmowała projekt kompresorowni, dostawę i montaż urządzeń. 

To przykład kompleksowej realizacji, od projektu po finalny montaż oraz testy. Jeden z największych w Polsce producentów mebli tapicerowanych, firma Europol Meble Polska, zaangażowała nas wdrożenia kompleksowej instalacji sprężonego powietrza.

Szczegóły realizacji – zakres prac:

  • kompleksowy projekt kompresorowni wraz z wentylacją oraz odzyskiem ciepła,
  • dostawa i montaż części urządzeń produkujących sprężone powietrze,
  • montaż instalacji sprężonego oraz spustu kondensatu w pomieszczeniu kompresorowni,
  • montaż kompletnego systemu wentylacji dla sprężarek oraz pomieszczenia kompresorowni,
  • wykonanie sterownika zarządzającego urządzeniami oraz wentylacją w kompresorowni,
  • montaż automatyki sterującej wentylacją oraz sprężarkami.

Produkty użyte do realizacji:

Zbiornik ciśnieniowy pionowy

Zbiornik ciśnieniowy
pionowy

Sprawdź

Osuszacz chłodniczy
Airpol OP150

Sprawdź
Kompleksowa instalacja pneumatyczna dla producenta mebli - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Spust kondensatu
Jorc

Sprawdź
Planujesz podobną realizację?
Masz pytania?