Kontenerowa stacja sprężarek z wyposażeniem

Podwrocławska firma z branży produkcji przemysłowej

Szczegóły realizacji

Sprężarkownie lokowane są głównie wewnątrz hali. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy powiększenie zakładu lub przystosowanie dotychczasowych pomieszczeń do nowych okoliczności staje się niemożliwe? Kompromisowym rozwiązaniem okazuje się uruchomienie kontenerowej stacji sprężarek.
Nasz klient na podstawie przekazanych przez nas wytycznych postawił kontener. Zadaniem naszych specjalistów było:

  • wyposażenie sprężarkowni kontenerowej w wymagany osprzęt,
  • wykonanie instalacji sprężonego powietrza, od zbiornika ciśnieniowego umieszczonego w kontenerze do hali produkcyjnej,
  • wykonanie wentylacji w sprężarkowni.

Zrealizowane rozwiązania produktowe i instalacyjne

W kontenerze zainstalowaliśmy poniższe urządzenia:

  • dwie sprężarki,
  • zbiornik ciśnieniowy,
  • osuszacz sprężonego powietrza Airpol OPA 60,
  • filtry sprężonego powietrza,
  • separator woda-olej.

Inwestycja zakładała też dostarczenie i zainstalowanie 5 bloków przygotowania sprężonego powietrza.

Rezultat

Podpięcie urządzeń umieszczonych w kontenerze do głównej instalacji u klienta wymagało wykonania połączeń za pomocą bypassów, a następnie wykonania instalacji o długości 60 m od zbiornika sprężonego powietrza w kontenerze do dwóch punktów podłączenia w hali produkcyjnej.

Dodatkowo, z uwagi na dużą ilość ciepła wytwarzaną przez sprężarki podczas pracy, wykonaliśmy wentylację w kontenerze poprzez wyprowadzenie ciepłego powietrza na zewnątrz. Została wykonana także czerpnia.

Produkty użyte do realizacji:

Kontenerowa stacja sprężarek z wyposażeniem

Osuszacz chłodniczy
Airpol OPA 60

Sprawdź
Kontenerowa stacja sprężarek z wyposażeniem

Zbiornik ciśnieniowy
pionowy

Sprawdź
Kontenerowa stacja sprężarek z wyposażeniem

Filtr sprężonego
powietrza

Sprawdź
Kontenerowa stacja sprężarek z wyposażeniem

Separator
woda-olej

Sprawdź