Wyposażenie sprężarkowni dla firmy z branży instalacyjnej - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Temat realizacji

Nasz klient, firma z branży instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz fotowoltaicznych, zwrócił się do nas z prośbą o realizację wyposażenia sprężarkowni w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na Opolszczyźnie.

Sprężarkownia

Nasz klient zwrócił się do nas z prośbą o ofertę na wyposażenie sprężarkowni w fabryce. Założenia projektu:

  • Zapotrzebowanie powietrza 7400-8000 l/min.
  • Ciśnienie w instalacji 6-8bar.
  • Klasa czystości powietrza 2.4.1.
  • 2 sprężarki każda na 65% zapotrzebowania, z opcją odzysku ciepła.
  • Zbiornik buforowy 1000 l.

Szafa zasilająca do sprężarkowni

Szczegóły realizacji

Zgodnie z wytycznymi przedstawionym przez klienta, przy zapotrzebowaniu na sprężone powietrze 7400-8000 l/min, zapotrzebowanie maksymalne wynosi 480 m3/h. Przy założeniu, że każda z dwóch sprężarek ma pokryć 65% zapotrzebowania, jedna sprężarka powinna zapewniać wydajność na poziomie 312 m3/h. W związku z tym zaproponowaliśmy dwie sprężarki Airpol A37-10 bar o wydajności 325 m3/h, zatem przy pracy dwóch sprężarek całkowita wydajność wyniosła 650 m3/h.

Dodatkowo, aby zapewnić klasę jakości powietrza na poziomie: 2.4.1 zostały zaproponowane urządzenia uzdatniania sprężonego powietrza: filtr wstępny, filtr dokładny oraz osuszacz osobno dla każdej sprężarki.

Zgodnie z zapytaniem, umieściliśmy w ofercie  zbiornik ciśnieniowy o pojemności 1000 litrów wraz z osprzętem i czasowym zrzutem kondensatu. Dodatkowo do oferty jako opcję został dodany separator woda-olej Jorc Sepremium 20 dla dwóch sprężarek. Celem instalacji wymienników woda-olej był odzysk energii cieplnej, powstającej podczas pracy sprężarek.

Zaprojektowaliśmy także i wykonaliśmy dla klienta szafę zasilającą do sprężarkowni.

Produkty użyte do realizacji:

Sprężarka Airpol A37

Sprężarki śrubowe A37 –
– Airpol

Sprawdź warianty produktu
Filtr Airpol

Filtry sprężonego powietrza
Airpol

Sprawdź warianty produktu
Osuszacz Airpol

Osuszacze chłodnicze
Airpol

Sprawdź warianty produktu
Separator SEPREMIUM

Separatory woda-olej
SEPREMIUM – Jorc

Sprawdź warianty produktu
Spust kondensatu KAPTIV CS

Spusty kondensatu
KAPTIV CS – Jorc

Sprawdź warianty produktu
Wyposażenie sprężarkowni dla firmy z branży instalacyjnej - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Zbiorniki ciśnieniowe
pionowe – CSC Baglioni

Sprawdź warianty produktu
Planujesz podobną realizację?
Masz pytania?