Skip to main content

Czym jest TPM?

TPM – Total Productive Maintenance jest jedną z metod Lean Management. Metoda ta służy zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

W TPM możemy wyróżnić sześć punktów powodujących straty w procesach produkcyjnych:

  1. awarie,
  2. straty wynikające z przygotowania urządzeń do pracy,
  3. nastawienia i przezbrojenia,
  4. pracę maszyn na zwolnionych obrotach,
  5. mikroprzestoje i bezczynność maszyn,
  6. braki jakościowe, poprawki i odpad produkcyjny.

Sprężone powietrze jest jednym z głównych mediów stosowanych w produkcji, ale jest także medium najdroższym. Jednak odpowiednie gospodarowanie nim skutkuje dużymi oszczędnościami.

Nowoczesne służby utrzymania ruchu, aby zapobiegać stratom, muszą większość czasu poświęcać na prewencję. Tylko odpowiednie zaplanowanie działań oraz ich systematyczność gwarantują minimalną ilość awarii. Aby móc wprowadzić optymalną prewencję należy zacząć od obserwacji, także zbierać informację, przetwarzać je oraz stworzyć plan działania.

Jak to działa w odniesieniu do sprężonego powietrza?

Obserwacja

W przypadku wielu maszyn sprężone powietrze jest niezbędne do ich pracy. Warto zrobić inspekcję wszystkich części, które potrzebują tego medium oraz zrobić ich listę. Czemu ma to służyć?

Często dochodzi do sytuacji, w której w obrębie jednej maszyny lub nawet jednej części mamy wiele średnic przewodów, siłowników oraz elementów złącznych. Warto zastanowić się, czy nie można zmniejszyć liczby średnic, rodzajów gwintów lub rodzajów siłowników, aby łatwiej dopasować części zamienne oraz zadbać o ich dostępność w magazynie. Im szybciej będziemy mogli wymienić wadliwą część, tym krócej będzie trwała awaria i przestój maszyny.

Zbieranie informacji

Przy każdej awarii powinniśmy zapisywać: co uległo awarii, dlaczego dana część przestała funkcjonować oraz co można zrobić aby uniknąć tej sytuacji w przyszłości. Takie sytuacje to często pęknięty przewód, uszkodzone uszczelnienie siłownika lub niedokręcony gwint.

Przetwarzanie informacji

Gdy zebraliśmy już wystarczającą ilość informacji możemy zrobić ich zestawienie i na jego podstawie zobaczyć jakie awarie występowały najczęściej i jakie były ich przyczyny. To daje nam podstawę do stworzenia planu prewencji.

Plan działań prewencyjnych

Wszystkie informacje, które udało nam się zebrać, pozwolą na stworzenie planu cyklicznych działań. Plan ten opisze wszystkie czynności które należy wykonać podczas okresowego przeglądu.

W tabeli możemy zobaczyć, jak może wyglądać przykładowy plan przeglądu prewencyjnego obrabiarki, w której stosuje się sprężone powietrze.

Sprężone powietrze w TPM - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Przestrzeganie terminowości przeglądów w znaczący sposób przyczyni się do oszczędności. Po wykonaniu każdego przeglądu musimy zastanowić się nad zmianą wadliwych rozwiązań. Warto zainwestować w lepsze, czasem pozornie droższe rozwiązania, które jednak przyniosą pozytywne skutki w dłuższej perspektywie.

Bardzo częstym problemem jest stosowanie wielu zaworów zamiast użycia gotowych wysp zaworowych, stosowanie w agresywnym środowisku pracy złączek wykonanych z tworzywa sztucznego (zamiast użycia metalowych), łączenie z użyciem szybkozłączek, a także nieszczelności na opaskach węży elastycznych (zamiast których można użyć gotowe węże zaciskane).

W prewencji pomagają również nowe technologie, m.in. do pomiarów szczelności wykorzystywane są ultradźwięki. W badaniu szczelności tradycyjnymi metodami nie wykryjemy małych wycieków, nie wskaże ich pianka do badania szczelności.

Nasza firma oferuje Państwu usługę audytu instalacji sprężonego powietrza pod względem szczelności oraz rozwiązań technicznych.

W nowoczesnym przedsiębiorstwie jakość powinna być na pierwszym miejscu, aby sprostać wymaganiom rynku międzynarodowego. Sprawne TPM jest jej niezbędnym elementem.

Mateusz Kowalski

Cześć, jestem Doradcą Technicznym w Air-Com Pneumatyka-Automatyka w Dziale Instalacji. Specjalizuję się w instalacjach pneumatycznych, budowie sprężarkowni oraz audytach sprężonego powietrza. Doradzam klientom w zakresie oszczędności oraz eksploatacji szeroko rozumianego sprężonego powietrza. Tworzę plany naprawcze, które stanowią podstawę do modernizacji stanowisk pracy, optymalizacji rozwiązań oraz dobrych praktyk. Dzięki doświadczeniu w Dziale Utrzymania Ruchu oraz pracy w środowisku LEAN Management pomagam w tworzeniu standardów jakości, która stanowi priorytet w nowoczesnych firmach.