Skip to main content

Testowanie szczelności odlewów grzejnikowych. Zobacz jak to zrobiliśmy!

Zastosowanie stacji kontroli szczelności

Stacja do przeprowadzania prób szczelności odlewów grzejnikowych została wyprodukowana w celu przeprowadzenia wyrywkowej kontroli jakości odlewów w dziennym cyklu produkcyjnym określonej serii/partii produktów. Nowoczesne rozwiązania i zastosowanie elementów pneumatyki połączonych z systemami profili modułowych przyspieszyły i usprawniły pracę operatora.

Przebieg procesu kontroli szczelności

Domykanie nab bocznych oraz gardzieli odbywa się automatycznie po wciśnięciu przycisku „USZCZELNIENIE GARDZIELI”. Po tej operacji obsługujący urządzenie wciska kolejny przycisk „TEST”, po czym samoczynnie wyzwolony ruch powoduje zanurzenie całości układu pod wodą oraz jednoczesne rozpoczęcie procesu napełniania wolnej przestrzeni w odlewie grzejnikowym zadanym ciśnieniem testowym (np. 12 bar). Czas testu jest dowolny, ustalany indywidualnie przez operatora. Po stwierdzeniu poprawności wykonania odlewu operator wciska przycisk „KONIEC TESTU” po czym wyzwolony zostaje ruch powrotny oraz automatyczne odpowietrzenie wolnej przestrzeni w odlewie. Przycisk „ZWOLNIENIE GARDZIELI” kończy cały cykl operacji i pozwala na bezpieczne wyjęcie odlewu ze stacji.

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.