Skip to main content

Tekst sponsorowany. Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

W trzeciej części cyklu poświęconego efektywności energetycznej (przeczytaj pozostałe części: część I, część II, część IV i część V) omówimy drugą zasadę zarządzania gospodarką energetyczną – odzyskiwanie energii. Opiszemy krótko opracowane przez SMC urządzenia, bieżąco informujące o aktualnym zapotrzebowaniu na energię.

Odzyskaj to co generujesz – czy wykorzystujemy dostępne możliwości odzyskiwania energii?

Czy możemy odzyskać energię?

„Odzyskana energia jest warta dwukrotnie”

Powyższa myśl powinna być podstawą działań zwiększania efektywności gospodarowania energią. Największe możliwości odzyskiwania energii istnieją w miejscu jej wytwarzania. Przekształcanie energii zawsze prowadzi do wytworzenia ciepła, które można wykorzystać w innych procesach, np. do podgrzewania wody lub ogrzewania pomieszczeń firmy.

Odzyskiwanie energii podczas użytkowania maszyn

Wspomnieliśmy już wcześniej o odzyskiwaniu energii w postaci ciepła, będącego produktem ubocznym procesów produkcyjnych. Energię możemy jednak odzyskiwać nie tylko w takiej postaci – można też ponownie wykorzystać użyte do innego procesu sprężone powietrze. W aplikacjach, w których zużywa się duże ilości sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem, można wykorzystać ponownie to powietrze. Służą temu produkowane przez SMC zawory serii VCH. Zawory te pracują z dużymi przepływami i ciśnieniem roboczym do 5 MPa.

Zawory SMC seria VCH

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 3 - Odzyskuj energię

Wykorzystaj ponownie powietrze wyrzucane z siłownika

Firma SMC opracowała rozwiązanie, pozwalające efektywnie wykorzystać powietrze wyrzucane z siłownika do cofnięcia tłoczyska. Rozwiązanie to obejmuje komponenty w postaci nowoczesnych zaworów zwrotnych i regulatorów przepływu. W tym układzie powietrze wylotowe jest zwracane, wykonując skok powrotny siłownika, w każdym cyklu roboczym. Pozwala to na osiągnięcie ok. 50% oszczędności zużycia sprężonego powietrza, co przekłada się na znaczne oszczędności, zwłaszcza przy siłownikach o dużych średnicach lub o wysokiej częstotliwości skoków roboczych.

Poznaj nasze filmy poradnikowe ENERGY SAVING
Air-Com X SMC

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 3 - Odzyskuj energię

Zobacz także inne części artykułu:

Część 1 – Zasady efektywnego gospodarowania energią

Część 2 – Analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie

Część 4 – Monitorowanie zużycia energii

Część 5 – Racjonalizacja zużycia energii

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 3 - Odzyskuj energię

 

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.