Skip to main content

Tekst sponsorowany. Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

W czwartym artykule cyklu o gospodarowaniu energią (zobacz część I, część II, część III i część V) omówimy trzecią z zasad SMC – monitorowanie zużycia energii. Przedstawimy urządzenia, dzięki którym bieżąco otrzymamy różnorodne i szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na energię.

Poznaj codzienny cykl zużycia energii, żeby skutecznie nią gospodarować

Cyfrowe przekaźniki przepływu

Zainstalowanie w układzie lub maszynie wskaźników przepływu pozwala bieżąco kontrolować także ilość energii zużywanej przez urządzenie. Pozyskane w ten sposób informacje będą podstawą działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.

Cyfrowy przekaźnik przepływu SMC, do dużych przepływów – seria PF37A7

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 4 - Monitoruj zużycie energii

Precyzyjny cyfrowy przekaźnik ciśnienia SMC – seria ISE7/7 G

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 4 - Monitoruj zużycie energii

Monitoruj straty energii

Wycieki spowodowane nieszczelnościami układu

Wycieki stanowią średnio 20% wygenerowanego sprężonego powietrza. Stanowią one istotny powód marnowania energii a tym samym i pieniędzy. Można je rozpoznać, instalując wspomniane powyżej przekaźniki przepływu, a także zamawiając specjalny audyt sprężonego powietrza.
Istnieją też inne rozwiązania, pozwalające na szybkie wykrywanie nieszczelności w maszynach i układach, pozwalające na szybkie minimalizowanie wynikających stąd strat energii. Opracowany przez SMC system automatycznego wykrywania nieszczelności (ALDS) posiada zintegrowany przekaźnik przepływu oraz zawór 3-drogowy. Automatycznie wykonuje pomiar przepływu i gromadzi dane, aby wykryć gdzie powstają wycieki. Generuje i przesyła również szczegółowe sprawozdanie z określeniem miejsc i wartości wycieków.

Kontrola spadków ciśnienia

Spadki ciśnienia są zjawiskiem występującej naturalnie, głównie przez upływ czasu i wynikające z niego zużycie podzespołów. Monitorowanie różnicy ciśnień (spadków ciśnienia) na elementach układu pozwoli stwierdzić, które z nich wymagają konserwacji lub wymiany.

Manometr różnicowy SMC seria GD40-2-01

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 4 - Monitoruj zużycie energii

Sterownik wielokanałowy SMC do wykrywania różnicy ciśnień – seria PSE201

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 4 - Monitoruj zużycie energii

Poznaj nasze filmy z cyklu ENERGY SAVING
Air-Com X SMC

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 4 - Monitoruj zużycie energii

Zobacz także inne części artykułu:

Część 1 – Zasady efektywnego gospodarowania energią

Część 2 – Analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie

Część 3 – Odzyskiwanie energii

Część 5 – Racjonalizacja użycia energii

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 4 - Monitoruj zużycie energii

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.