Skip to main content

Tekst sponsorowany. Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

W piątej i ostatniej części cyklu o gospodarowaniu energią (zobacz część I, część II, część III i część IV) omówimy czwartą zasadę stosowaną przez firmę SMC – racjonalizację zużycia energii. Poznamy opracowane przez SMC sposoby, pozwalające na maksymalne wykorzystanie dostępnej energii, tak aby zredukować jej zużycie. Dokonamy też krótkiego podsumowania.

Używaj energii tylko w niezbędnych ilościach. Czy można lepiej ją wykorzystać? Jak zmieniało się w czasie wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie?

Właściwie dobieraj podzespoły

Elementy maszyn i układów automatyki istnieją w wielu typach, rozmiarach i wariantach. Dostępne są również ich wykonania standardowe i specjalne. Ten wybór może powodować zamieszanie i niemożność zdecydowania się na rozwiązanie optymalne w danych okolicznościach.
Firma SMC przygotowała narzędzia dla inżynierów, ułatwiające podjęcie właściwych decyzji w zakresie wyboru elementów automatyki.

Przewody pneumatyczne – rozmiar ma znaczenie

Zmniejszenie średnic przewodów pneumatycznych i złączek bezpośrednio wpływa na ilość zużytego sprężonego powietrza. Dzięki mniejszym wymiarom, ma to też przełożenie na zmniejszenie strat wynikłych z wycieków oraz spadków ciśnienia. Ważne jest to, że mniejsza średnica przewodów sprężonego powietrza nie zmniejsza prędkości siłowników!
Podobnie wygląda to z długością przewodów, która często przekracza zalecenia. Z doświadczenia firmy SMC wynika, że w wielu zastosowaniach długość przewodów można skrócić (nawet o 50%!), bez uszczerbku dla mocy i funkcjonowania maszyn.

Komponenty o większej wydajności

Firma SMC oferuje wiele podzespołów o wydajnej konstrukcji, które zaprojektowano z uwzględnieniem zwiększenia efektywności wykorzystania energii.

Przyssawka SMC z generatorem podciśnienia – seria ZHP

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Siłownik kompaktowy SMC z elektrozaworem – seria CVQ

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Wielostopniowy generator podciśnienia SMC – seria ZL

Konstrukcja wielostopniowych generatorów podciśnienia umożliwia znaczne poprawienie stosunku zużycia powietrza i wydajności ssania, przy stałej ilości powietrza pobieranego.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Efektywne używanie podciśnienia

W niektórych aplikacjach podciśnienie może być wykorzystywane nieefektywnie. W tych obszarach firma SMC proponuje kilka rozwiązań, poprawiających efektywność zastosowań podciśnienia.

Zawór SMC oszczędzający podciśnienie – seria ZP2V

Zawór automatycznie odłącza ssanie, jeśli nie ma obrabianego detalu. Seria ZP2V firmy SMC pozwala na uproszczenie budowy obwodów sterowania, dzięki zastosowaniu specjalnego eżektora obsługującego większą liczbę przyssawek.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Nowe rozwiązania nadmuchowe

Jak wynika ze statystyk, do nadmuchu zużywana jest połowa wytworzonego sprężonego powietrza. Dlatego w przedsiębiorstwie warto pochylić się nad tym obszarem, żeby poprawić skuteczność i wydajność. A to szybko przełoży się na oszczędność pieniędzy.
Firma SMC podczas odwiedzin wielu zakładów, zbadała kwestie związane z używaniem nadmuchu sprężonego powietrza. Stwierdzono, że używanie otwartych przewodów nadmuchowych negatywnie wpływa na bezpieczeństwo, jest przyczyną hałasu i nieefektywnego wykorzystywania energii. Obliczono, że przewód otwarty o średnicy 6 mm może generować straty nawet na poziomie 2000 euro rocznie!
Dzięki rozwiązaniom opracowanym przez SMC można uniknąć strat związanych z nieefektywnym używaniem nadmuchu.

Pistolet pneumatyczny SMC – seria VMG

Pistolet VMG firmy SMC pozwala na nieciągły nadmuch sprężonego powietrza. W porównaniu ze zwykłymi pistoletami przedmuchowymi, stosowanie go ogranicza straty ciśnienia, ponieważ może on osiągać podobną wydajność pracy z użyciem niższych ciśnień roboczych.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Dysza SMC o wysokiej wydajności – seria KNH

Dysze KNH pozwalają na skoncentrowanie uderzenia sprężonego powietrza. Szeroki wybór dysz KNH umożliwia instalowanie ich w pistoletach pneumatycznych i bezpośrednio w przewodach. Zwiększona o 10% (w porównaniu z dyszami standardowymi) siła nadmuchu wynika z efektu Bernoulliego.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Używaj sprężonego powietrza wysokiej jakości

Zanieczyszczenia w postaci ciekłej i stałej, a także kondensacja wody negatywnie wpływają na żywotność i wydajność komponentów pneumatyki. Zanieczyszczone sprężone powietrze może prowadzić zatem do znacznych strat finansowych.
Uzdatnianie sprężonego powietrza przyczynia się do wydłużenia okresów użytkowania maszyn, niezawodności działania, jednocześnie obniżając koszty. Konserwację urządzeń odpowiedzialnych za osuszanie i filtrację powietrza należy prowadzić systematycznie, kontrolując stopień zapełnienia filtrów, mierząc ciśnienie w punkcie rosy, a także kontrolując pozostałości oleju w przewodach pneumatycznych.

Myśl efektywnie – podsumowanie

Efektywność energetyczna jest dla SMC częścią filozofii ciągłego doskonalenia. Wszystkie rozwiązania zaprezentowane w rozdziałach I-IV są wzajemnie ze sobą powiązane i od siebie zależne. Wspólną cechą rozwiązań SMC jest zorientowanie na wydajność. SMC podchodzi holistycznie do codziennej działalności firmy, starając się poprawiać efektywność gospodarowania energią w każdej czynności.

Poznaj nasze filmy poradnikowe ENERGY SAVING

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Zobacz także poprzednie artykuły poświęcone efektywności energetycznej:

Część 1 – Zasady efektywnego gospodarowania energią

Część 2 – Analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie

Część 3 – Odzyskiwanie energii

Część 4 – Monitorowanie zużycia energii

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - część 5 - Racjonalizuj zużycie energii

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.