Skip to main content

Zawory powolnego startu montowane w układzie sprężonego powietrza zabezpieczają go przed uszkodzeniem w przypadku gwałtownego skoku ciśnienia. Jak działa zawór powolnego startu? W jaki sposób jest montowany? Odpowiedzi w moim poradniku.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

⏺️ Nowoczesne układy pneumatyczne
⏺️ Zasady i wymagania bezpieczeństwa
⏺️ Zagrożenia występujące w układzie pneumatycznym. Jak je wyeliminować z użyciem zaworu powolnego startu?
⏺️ Jakie zadania spełnia w układzie pneumatycznym zawór powolnego startu?
⏺️ Jak działa zawór powolnego startu?
⏺️ W jaki sposób montowane są zawory powolnego startu?

Nowoczesne układy pneumatyczne

Przed nowoczesnymi układami pneumatycznymi stawiane są coraz ostrzejsze warunki bezpieczeństwa pracy oraz użytkowania. Wynika to z tego, że układy te stają się coraz bardziej skomplikowane.

To powoduje możliwość występowania zagrożeń zarówno dotyczących możliwości uszkodzenia produkowanych wyrobów, jak również dla obsługujących maszyny ludzi.

Zasady i wymagania bezpieczeństwa

W pneumatyce funkcjonuje norma zharmonizowana z Dyrektywą UE: PN-EN ISO 4414:2011 „Napędy i sterowania pneumatyczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów”, która omawia niektóre aspekty bezpieczeństwa. 

Zadaniem stawianym przed konstruktorami układów i urządzeń pneumatycznych jest minimalizowanie zagrożeń, przez stosowanie bezpiecznych rozwiązań lub używanie specjalnie zaprojektowanych do tego celu elementów.

Tematem mojego artykułu będzie właśnie jeden z takich elementów, czyli zawór powolnego startu (tzw. soft-start) serii Futura typu BEFULL. ZOBACZ

Zawory powolnego startu Futura 1/4"-1"

Zagrożenia występujące w układzie pneumatycznym. Jak je wyeliminować z użyciem zaworu powolnego startu?

Skupmy naszą uwagę na przykładzie układu pneumatycznego zastosowanego w  urządzeniu do cięcia profili aluminiowych. W układzie tym występuje siłownik pneumatyczny wykorzystany do napędu piły oraz siłowniki do unieruchamiania profili podczas cięcia. Siłowniki zabudowane są na “stole” a cykl pracy polega na zaciśnięciu profilu przez siłownik oraz wykonaniu cięcia przez piłę.

Urządzenie stanowi część linii technologicznej, a ucięty profil aluminiowy trafia do dalszej obróbki.

Przed uruchomieniem należało przeprowadzić czynności pomocnicze polegające na ustawieniu głębokości cięcia i siły docisku, w zależności od profilu. W czasie uruchamiania urządzenia wymagana była duża dynamika pracy siłowników docisku co powodowało następujące zagrożenia:

▶️ możliwość uszkodzenia konstrukcji przy braku profilu;
▶️ uszkodzenie elementów mocujących w przypadku założenia złego profilu;
▶️ powstawanie silnych drgań podczas uruchamiania układu przenoszących się na konstrukcję;
▶️możliwość zranienia pracownika podczas przypadkowego uruchomienia maszyny
▶️uszkodzenia drogiej piły lub napędu elektrycznego.

Należy podkreślić, że urządzenie działa w cyklu automatycznym, a opisane zagrożenia powstawały zawsze w momencie uruchomienia urządzenia i jego ustawienia pod rodzaj ciętego profilu.

Dla wyeliminowania tych zagrożeń należało zastosować zawór powolnego startu (soft-start) FUTURA typu BEFULL 12F ZOBACZ co pokazano na rysunku poniżej.

Zawory powolnego startu Futura 1/4"-1"
Schemat pneumatyczny urządzenia do cięcia profili
newsletter aircom

Jakie zadania spełnia w układzie pneumatycznym zawór powolnego startu?

Zawory soft-start zostały zaprojektowane aby zapewnić najbardziej łagodny i stopniowy wzrost ciśnienia w układzie pneumatycznym. Łagodny wzrost nie pozwala na gwałtowne i nagłe uruchomienie napędów pneumatycznych. Dzięki zaworowi powolnego startu (softstart) siłowniki ruszają powoli dając czas np. na zatrzymanie urządzenia w sytuacji awaryjnej lub zareagowanie przez obsługę widzącą nieprawidłowości w działaniu.

Jakie działa zawór powolnego startu?

Zawór powolnego startu jest zaworem redukcyjnym o regulowanej charakterystyce narastania ciśnienia wyjściowego. Regulacją czasu narastania ciśnienia odbywa się przy pomocy pokrętła.

BARDZO WAŻNE JEST TO, ŻE REGULOWANIE CZASU NARASTANIA CIŚNIENIE ODBYWA SIĘ DO POŁOWY WARTOŚCI CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO

Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że ciśnienie na wejściu do zaworu powolnego startu wynosi 6 barów. Zawór będzie działał w ten sposób, że regulacja czasu wzrostu ciśnienia na wyjściu będzie się odbywać do ciśnienia 3 barów (50% wartości), a następnie ciśnienie wzrośnie do 6 barów.

Działanie zaworu soft-start obrazuje poniższa charakterystyka.

Zawory powolnego startu Futura 1/4"-1"

Wzrost ciśnienia następuje powoli, zgodnie z zadanymi parametrami, aż do osiągnięcia połowy zadanej wartości. Dalszy wzrost ciśnienia następuje natychmiastowo. Łagodne zasilanie zespołu pneumatycznego zabezpiecza sprzęt i pracowników przed nagłym, niebezpiecznym uderzeniem elementów wykonawczych.

zawory bezpieczenstwa sklep

W jaki sposób jest montowany zawór powolnego startu?

Zawory powolnego startu najczęściej są montowane w sposób blokowy i stanowią wyposażenie stacji przygotowania powietrza zobacz.

Zawory są zaprojektowane aby bez problemów można je było zastosować w istniejących blokach przygotowania powietrza. Przy doborze należy zwracać uwagę na tzw. wielkość bloku przygotowania powietrza, gdyż pasują one tylko do tych samych wielkości. 

Może zainteresuje Cię podobny temat: zespół przygotowania sprężonego powietrza [film+poradnik]

Zaleca się stosowanie zaworów soft-start w połączeniu z elektrozaworami 3/2. Taki zestaw nazywa się jednostką rozruchową. zobacz

Zawory powolnego startu Futura 1/4"-1"

Zaworu powolnego startu: to warto zapamiętać

⏺️ Zawory typu soft-start zabezpieczają układy pneumatyczne przed gwałtownymi ruchami siłowników;
⏺️Zawory powolnego startu stanowią integralną część bloków przygotowania powietrza;
⏺️Zawory powolnego startu mogą występować w tzw. jednostkach rozruchowych.

Subskrypcja kanału YouTube
Rafał Piszcz

Mgr. inż. automatyk. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 25 lat zawodowo związany z branżą pneumatyki i techniki płynowej. W swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. projektowaniem elementów i układów pneumatyki, doradztwem technicznym, certyfikowaniem wyrobów. Autor referatów i prowadzący sympozja dotyczące pneumatyki. W Air-Com Pneumatyka-Automatyka wchodzi w skład Działu eCommerce sklepu air-com.pl. Na potrzeby Bazy Wiedzy redaguje teksty poradnikowe i instruktażowe. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów w trakcie których korzysta z autorskiej tablicy dydaktycznej.