Czy sprężarka podlega pod UDT?

28 października, 2021 2:15

Czy każda sprężarka podlega pod UDT? Jaki rodzaj dozoru jest wymagany? Na te i inne pytania odpowiadamy w krótkim poradniku. Zapoznaj się z nim.

Po publikacji naszego tekstu dotyczącego wymagania dozorowania przez UDT zbiorników ciśnieniowych (tekst w całości jest tutaj) pojawiły się pytania dotyczące konieczności zgłaszania do UDT sprężarek. Problem ten nie jest niestety jednoznacznie opisany w obowiązujących aktach prawnych i postaram się wyjaśnić jak należy go rozwiązać.

Sprężarka i UDT: o czym będziesz wiedział po lekturze poradnika

🔵 Jakie przepisy prawne regulują które urządzenia podlegają pod nadzór UDT?
🔵
Kiedy sprężarki podlegają zgłoszeniu do UDT?
🔵
Które sprężarki podlegają pod nadzór UDT?
🔵
Jakiemu rodzajowi dozoru podlegają sprężarki?

sprężarka udt

Które urządzenia podlegają pod nadzór UDT?

W tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy zawarte w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz.U. 2012 poz. 1468. Dokument ten wskazuje wszystkie typu urządzeń podlegających dozorowi UDT, wśród których nie ma wymienionych sprężarek.

Z tego punku widzenia sprężarki jako urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza takiemu dozorowi nie podlegają.

Kiedy sprężarki podlegają zgłoszeniu do UDT?

Pytanie, w świetle tego co napisałem powyżej, wydaje się nielogiczne, ale niestety w przywołanym Rozporządzeniu co prawda nie stosuje się pojęcia “sprężarka”, ale występują cyt. “urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego”.

Dla wyjaśnienia:

Urządzenia ciśnieniowe, w rozumieniu rozporządzenia, to głównie zbiorniki.

I tu właśnie pojawia się problem, bo obecnie występuje wiele typów sprężarek, w których zbiornik jest ich integralną częścią (zbiornik z osprzętem np. zaworem bezpieczeństwa, armaturą itp), czyli zgodnie z przepisami podlega on dozorowi UDT.

Interpretacja Inspektora UDT jest zwykle jednoznaczna: sprężarkę ze zbiornikiem należy zgłosić pod nadzór UDT!

Które sprężarki podlegają pod nadzór UDT?

Skoro zgodnie z przepisami dozorowi podlegają zbiorniki ciśnieniowe, to dozorowi mają podlegać sprężarki wyposażone w zbiornik spełniający warunek dopuszczenia zgodnie z wzorem:

V x P > 300 bar x dm3 > 0,5 bar
V – pojemność zbiornika w dm3 (litrach)
P – nadciśnienie w barach – jest to nadciśnienie dopuszczalne, określone przez producenta lub nadciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa.

Każdą sprężarkę, w której zastosowano zbiornik w którym zgodnie ze wzorem “pojemność” przekracza 300 barolitrów, należy zatem zgłosić do UDT

Jakiemu rodzajowi dozoru podlegają sprężarki?

Rodzaj dozoru nad sprężarką oraz częstotliwość diagnostyki zależy od przywołanego powyżej wzoru dla zbiornika i wynosi:

▶️ dla iloczynu ciśnienia P i objętości V ≤ 3000 bar x litr – dozór ograniczony, rewizja zewnętrzna co 3 lata.
▶️ dla iloczynu ciśnienia P i objętości V > 3000 bar x litr – dozór pełny, rewizja zewnętrzna co 3 lata i rewizja wewnętrzna co 9 lat.

Zgodnie z materiałami z UDT:

☑️ Rewizja zewnętrzna – obejmuje zewnętrzne oględziny urządzenia ciśnieniowego i osprzętu w miejscach dostępnych, a w miarę możliwości także sprawdzenie działania tego osprzętu.

☑️ Rewizja wewnętrzna– obejmuje ocenę wizualną stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego, jego połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. W uzasadnionych przypadkach ocena wizualna może być uzupełniona lub zastąpiona innymi badaniami.

Chcesz do nas dołączyć?

Zobacz kim jesteśmy i poznaj aktualne oferty pracy