Jak dobrać zawór bezpieczeństwa? [FILM]

13 maja, 2021 9:47

Zawór bezpieczeństwa w instalacji na sprężone powietrze ma uchronić cały układ przed nagłym wzrostem ciśnienia. Najczęściej pojawia się jako wyposażenie zbiornika ciśnieniowego. To nieodzowny element i wymagany przez Urząd Dozoru Technicznego. Zobacz nasz wideoporadnik w którym wskazujemy na dwa kluczowe parametry przy wyborze tego komponentu.

Zawory bezpieczeństwa i zbiorniki ciśnieniowe to nierozłączna para. Stosuje się je w celu skutecznego zabezpieczenia instalacji pneumatycznych i innych mediów roboczych przed niekontrolowanym oraz nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Zawór bezpieczeństwa – zasada działania

Działanie pneumatycznych zaworów bezpieczeństwa polega upuszczeniu nadmiaru ciśnienia do atmosfery po przekroczeniu odpowiedniego ciśnienia ustawionego za pomocą sprężyny. Po spadku ciśnienia do wartości ustawionej zawór automatycznie się zamyka.

Zachęcamy do obejrzenia przekrojowego wideoporadnika, w którym staramy się odpowiedzieć na wiele potencjalnych pytań. Dla komfortu i lepszej nawigacji podajemy określony fragmenty filmu odpowiadaję danemu zagadnieniu.

00:10 Do czego służy zawór bezpieczeństwa
00:29 Budowa, zasada działania
01:40 Jak właściwie dobrać zawór? Dwa kluczowe parametry
04:05 Rozmiary i warianty zaworów bezpieczeństwa
05:19 Zawory bezpieczeństwa z przyłączami kołnierzowymi
06:15 Dokumentacja niezbędna przez zakupem zaworów
07:54 Jak pracuje zawór? Symulacja pracy w sprężarce

Chcesz do nas dołączyć?

Zobacz kim jesteśmy i poznaj aktualne oferty pracy