Skip to main content

Nieszczelność w siłowniku pneumatycznym może być rezultatem m.in. uszkodzenia uszczelki tłoka. Efektem tego problemu może być brak wymaganej siły. Może się zdarzyć, że symptomy problemu z mocą siłownika pochodzą z innego źródła. Poznaj szczegóły problemu naszego klienta.

W pneumatyce, w niektórych przypadkach, objawy uszkodzenia zaworów rozdzielających są identyczne z uszkodzeniami uszczelnień w siłowniku. Wiedza na temat działania i budowy elementów pneumatyki pozwala na naprawę niedziałającego układu pneumatycznego w prosty i szybki sposób, bez ponoszenia dużych kosztów.

Efekt nieszczelności w siłowniku pneumatycznym

U jednego z naszych klientów pojawił się problem nieszczelności siłownika pneumatycznego. Przyczyną nieszczelności było uszkodzenie uszczelki tłoka, czego efektem był brak wymaganej siły działania i zatrzymywanie się siłownika podczas pracy. Prawidłowe zdiagnozowanie tego typu uszkodzenia było trudne, ponieważ Klient twierdził, że nieszczelność jest spowodowana uszkodzeniem rozdzielacza 5/2, służącego do sterowania siłownikiem.

Uszkodzenie zaworu miało powodować nieszczelności i „przedmuch” powietrza do atmosfery przez otwór odpowietrzający. Klient, nie posiadający wiedzy na temat działania układów pneumatycznych, zareklamował zawór rozdzielający. Rozpatrzenie reklamacji wiązałoby się z kosztami związanymi z wymianą zaworu oraz przestojem pracy maszyny.

Nieszczelność w siłowniku pneumatycznym – rozwiązanie

Po konsultacjach technicznych i przekazaniu informacji jak należy sprawdzać urządzenia i zdiagnozować tego typu usterkę, Klient samodzielnie wymienił uszczelnienie w siłowniku. Wymiana jest prostą i szybką operacją. Koszt uszczelki to zaledwie… kilkadziesiąt złotych.

Jak robimy siłowniki pneumatyczne?

Zobacz nasz krótki i dynamiczny film. 9 etapów w 30 sekund

Rafał Piszcz

Mgr. inż. automatyk. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 25 lat zawodowo związany z branżą pneumatyki i techniki płynowej. W swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. projektowaniem elementów i układów pneumatyki, doradztwem technicznym, certyfikowaniem wyrobów. Autor referatów i prowadzący sympozja dotyczące pneumatyki. W Air-Com Pneumatyka-Automatyka wchodzi w skład Działu eCommerce sklepu air-com.pl. Na potrzeby Bazy Wiedzy redaguje teksty poradnikowe i instruktażowe. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów w trakcie których korzysta z autorskiej tablicy dydaktycznej.