Temat realizacji

Zostaliśmy poproszeni o wykonanie sprężarkowni oraz instalacji sprężonego powietrza dla celów sortowania odpadów w nowoczesnej sortowni śmieci w Katowicach.

Zakres realizacji

Sprężone powietrze w zarządzaniu procesem sortowania odpadów

Wraz z firmą Tugeb Polbud Sp. z o.o. uczestniczyliśmy w budowie nowoczesnej sortowni śmieci, w której jednym z niezbędnych elementów jest sprężone powietrze, używane w każdym etapie sortowania odpadów komunalnych.

Etapy sortowania odpadów

W pierwszej fazie sortowania wybierane są odpady wielkogabarytowe, a pozostałe transportuje się taśmociągiem do kabiny sortowania wstępnego, gdzie rozdziela się je na folię lekką, opakowania szklane, opakowania plastikowe, makulaturę itp. Następnie w przesiewaczu bębnowym następuje podział na kolejne frakcje i segregacja do poszczególnych kontenerów.

Wynik realizacji

Sprężarkownia oraz instalacja sprężonego powietrza

Całość instalacji została wykonana z użyciem rur ocynkowanych gwintowanych DN80 oraz rozprowadzona do punktów zasilających poszczególne sekcje sortowni. W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze do zasilenia instalacji zostały użyte dwie sprężarki śrubowe Atlas Copco GA75VSD wraz z niezbędnym osprzętem zapewniających niezawodną pracę całego układu zasilającego.

Sprężarki Atlas Copco i osuszacze adsorbcyjne

Sprężarki Atlas Copco wyposażono w nowoczesne sterowniki Elektronikon, umożliwiające zarządzanie pracą sprężarek w celu doboru optymalnych parametrów pracy. Sprężarkownia została również wyposażona w osuszacz adsorpcyjny BD 480 firmy Atlas Copco oraz kompletny zestaw filtrów sieciowych.

Sprężarkownia oraz instalacja sprężonego powietrza w sortowni śmieci - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Sprężarki śrubowe
Atlas Copco

Sprawdź
Planujesz podobną realizację?
Masz pytania?