Zbiornik ciśnieniowy na ciekły tlen w szpitalu - nasza realizacja - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka
Zbiornik ciśnieniowy na ciekły tlen w szpitalu - nasza realizacja - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – jedyny szpital na terenie powiatu chrzanowskiego. Szpital posiada 22 oddziały szpitalne. W szpitalu funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Zakres realizacji

Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy inwestycję w szpitalu w Chrzanowie (woj. małopolskie). Dotychczasowy zbiornik o poj. 6 m3 nie był w stanie w pełni zaspokoić rosnących potrzeb w placówce oraz generował dodatkowe trudności logistyczne.
Mała pojemność zbiornika wymagała codziennego uzupełniania instalacji tlenowej przez cysternę zaopatrzoną w ciekły tlen. To podstawowe gazy medyczne w szpitalu.

Rozwiązanie

Instalacja tlenowa w szpitalu w Chrzanowie wymagała rozbudowy z uwagi na dotychczasowe problemy i bolączki. Inwestycję przeprowadzono w taki sposób, by do każdego z budynków chrzanowskiego szpitala możliwe było bezproblemowe dostarczenie wymaganej ilości tlenu.

Główną osią tego przedsięwzięcia była wymiana zbiornika ciśnieniowego na ciekły tlen. Zainstalowany posiada pojemność brutto wynoszącą 20 250 litrów (netto 19 240 litrów).

Zakres i wynik wykonanych prac

 • zapewniliśmy kierownika budowy,
 • wykonaliśmy pomiar gruntu,
 • przygotowaliśmy projekt pod inwestycje (projekt fundamentu wraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących instalacji gazowych),
 • wykonaliśmy fundament zgodnie ze sztuką na podstawie projektu,
 • dokonaliśmy pomiarów uziemienia,
 • dostarczyliśmy i zamontowaliśmy zbiornik ciśnieniowy na ciekły tlen (seria VT21/37),
 • dostarczyliśmy i zamontowaliśmy dwie parownice ze zbiornikiem ciśnieniowym na ciekły tlen wraz z zaworem bezpieczeństwa, zaworem kulowym i instalacją odgromową klienta,
 • wykonaliśmy podłączenie instalacji zbiornika, parownic oraz doprowadzenie rurociągiem do istniejącej instalacji umożliwiając transport do budynków szpitalnych,
 • dostarczyliśmy komplet dokumentów niezbędnych do odbioru zbiornika przed UDT,
 • wykonaliśmy ogrodzenie wokół zbiornika i parownic,
 • przeszkoliliśmy pracowników obsługujących zbiornik w dniu montażu zbiornika.

Dane techniczne zbiornika ciśnieniowego na ciekły tlen, zamontowanego przez naszą firmę w szpitalu w Chrzanowie:

 • zbiornik VT, pojemność 20 250 litrów (19 200 litrów netto, co stanowi 95% całkowitej pojemności zbiornika),
 • wymiary: wysokość 10 400 mm, średnica 2100 mm, waga 12 530 kg,
 • materiał zbiornika wewnętrznego: stal nierdzewna,
 • materiał zbiornika zewnętrznego: stal węglowa,
 • izolacja: próżnia/perlit.

Dodatkowo, w ramach realizacji inwestycji, dostarczyliśmy i zamontowaliśmy dwie parownice SG 50 HF (2 x 118 Nm3/h dla LOX).