Skip to main content

Artykuł sponsorowany. Tekst powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

Nie, wbrew tytułowi nie będziemy namawiać do rezygnacji ze sprężonego powietrza jako nośnika energii. Mimo że bezdyskusyjnie jest to najdroższe medium robocze, posiada wiele zalet, które czynią go niezastąpionym w wielu przedsiębiorstwach, zastosowaniach i gałęziach przemysłu. Jest powszechnie dostępne, po przejściu cyklu produkcyjnego może być oddane bezpośrednio do atmosfery, jest ekologiczne. Napędy pneumatyczne posiadają bardzo korzystny stosunek masy własnej do przenoszonej mocy. Czy można jednak płacić mniej za sprężone powietrze? Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów? Postaramy się na to odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Skąd te wysokie koszty sprężonego powietrza?

W naszym codziennym życiu możemy napotkać wiele sytuacji, w których niepotrzebnie wydajemy swoje pieniądze na rachunki za energię. Urządzenia elektryczne pobierające prąd nawet wtedy, gdy ich nie użytkujemy, zapomnienie np. o włączonej klimatyzacji, kiedy długo przebywamy poza domem. Pozostawanie domowych sprzętów w trybie stand-by, pozostawione w gniazdkach elektrycznych ładowarki do telefonów… To tylko niektóre przykłady niefrasobliwości w zarządzaniu domowym zużyciem energii.

Podobne sytuacje można zaobserwować również w produkcji przemysłowej. Maszyny zużywają sprężone powietrze w okresach bezczynności i przestoju, urządzenia i instalacje z wyciekami sprężonego powietrza i spadkami ciśnienia… Może się wydawać, że mała nieszczelność nie powoduje dużych kosztów. Z naszego doświadczenia i praktyki wynika jednak, że nawet niewielka nieszczelna złączka w instalacji ciśnieniowej, kosztująca ok. 10 zł, może spowodować straty roczne w wysokości kilku tysięcy złotych!

Sprężone powietrze najdroższym medium roboczym? Oszczędź go sobie!

Zawory SMC dławiąco-zwrotne
energooszczędne, seria ASQ

Jak mądrze oszczędzać sprężone powietrze?

Sposób nr 1 – Zlokalizuj i usuń wycieki

Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie używa się sprężonego powietrza, skontroluj swoją instalację ciśnieniową, czy nie ma w niej nieszczelności i wynikających stąd strat ciśnienia.
Firma Air-Com posiada w swojej ofercie innowacyjną usługę – audyt sprężonego powietrza. Dzięki zaawansowanym urządzeniom szybko lokalizujemy wycieki sprężonego powietrza, od razu podając skalę wycieku i wynikające stąd straty finansowe. Dzięki temu oszczędności są od razu widoczne.
Wycena przygotowania i przeprowadzenia audytu jest bezpłatna. Napisz do nas i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić usuwając w firmie nawet pozornie nieistotne wycieki z instalacji.

Nasza usługa

Audyt nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

Celem audytu jest wykrycie, oznaczenie, kalkulacja oraz doradztwo w sprawie wycieków sprężonego powietrza.

Sprawdź przykładowy raport audytu nieszczelności instalacji sprężonego powietrza i przekonaj się ile możesz zyskać w swojej firmie!

Pobierz raport
Sprężone powietrze najdroższym medium roboczym? Oszczędź go sobie!

Sposób nr 2 – Obniż ciśnienie, kiedy go nie potrzebujesz

Powyżej wspomnieliśmy o stratach sprężonego powietrza, gdy maszyny mają przestój. Oczywiście przestojów nie da się uniknąć całkowicie, są normalną częścią cyklu produkcyjnego. Strat energii nie wykluczymy, ale możemy je znacząco zredukować – nawet o 60%. Rozwiązaniem jest tutaj obniżenie ciśnienia na czas przestoju, bezczynności lub czuwania maszyny.

Niezbędnym etapem wdrożenia oszczędności sprężonego powietrza w przedsiębiorstwie powinien być monitoring zapotrzebowania i zużycia powietrza w firmie. Oczywiście możliwe jest wdrożenie rozwiązań wspomagających redukcję zapotrzebowania na medium, ale dzięki wstępnemu monitoringowi możemy poznać prawdziwą wysokość ROI, czyli zwrotu z inwestycji.

Przykładem jest tutaj jedna z realizacji firmy SMC u klienta – firmy produkcyjnej. Założony czas pracy linii produkcyjnej we wspomnianej firmie to 6 000 godzin w ciągu roku, koszt sprężonego powietrza zużywanego w tym czasie to 0,0035 Euro za 1 m3. Monitoring zużycia sprężonego powietrza wykazał natężenie przepływu podczas przestoju w wysokości 123 Nl/min., co stanowiło 10% przepływu podczas normalnej pracy linii). Rocznie te 10% dawało koszt w wysokości 1 500 Euro. Udało się go zredukować, dzięki automatycznemu obniżeniu ciśnienia na czas przestoju do poziomu 2 bar. Po wdrożeniu tego rozwiązania koszt spadł do 900 Euro rocznie, czyli 60% pierwotnej wartości.

Poznaj naszą serię publikacji o oszczędnościach
energii w przedsiębiorstwie

Sposób nr 3 – Zastosuj odpowiednie urządzenia

AMS20/30/40/60 – opracowany przez SMC zaawansowany system zarządzania sprężonym powietrzem

Kluczowym komponentem, zapewniającym oszczędności sprężonego powietrza w przypadku opisanym powyżej,  jest opracowany przez firmę SMC System Zarządzania Sprężonym Powietrzem. Jest system zdecentralizowanym, w pełni kompatybilnym z protokołem OPC UA. To rozwiązanie umożliwia bezpośrednią transmisję danych, bez potrzeby stosowania sterownika PLC,  i przekazywane ich do głównego komputera. System Zarządzania Sprężonym Powietrzem AMS20/30/40/60 działa całkowicie autonomicznie, nawet bez systemów monitoringu.

Kluczowym czynnikiem dla oszczędności jest pomiar i kontrola istotnych parametrów (przepływ, ciśnienie, temperatura) oraz gromadzenie ich za pośrednictwem magistrali Fieldbus lub OPC UA. Dzięki zaawansowaniu narzędzi składających się na system, można precyzyjnie zarządzać procesami, dynamicznie reagować na warunki i zmiany, aby osiągnąć zoptymalizowaną wydajność.

 Bez względu na to, czy zdecydujemy się na rozwiązanie tymczasowe w postaci szybkiej naprawy usterki, czy na kompleksowy system zarządzania – rozwiązania opracowane i dostarczane przez SMC skutecznie pomogą osiągnięcie założonych celów.

Sprężone powietrze najdroższym medium roboczym? Oszczędź go sobie!

System firmy SMC – AMS20/30/40/60, do automatycznego zarządzania sprężonym powietrzem

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.