Skip to main content

Tekst sponsorowany. Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

Tematem niniejszego artykułu jest podkreślenie roli, jaką w przedsiębiorstwie produkcyjnym odgrywa praktyczne zarządzanie efektywnością energetyczną. Zagadnienie to szczególnie zyskuje na znaczeniu w obecnym czasie, gdzie kryzys energetyczny mocno daje się we znaki branży przemysłowej.

Obecne czasy szczególnie wymagają pochylenia się nad problemem efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, wykorzystania energii i ograniczenia jej strat.
Firma SMC od dawna stawia sobie dwa istotne cele wszystkich swoich działań:

  1. Postawienie na maksymalna wydajność partnerów korzystających z rozwiązań dostarczonych przez SMC,
  2. Zaangażowanie na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju.

Efektywność – produktywność – wydajność

W ostatnich latach możemy obserwować rosnące wymagania narzucane przez prawodawstwo, dotyczące oszczędzania energii i świadomego podnoszenia efektywności energetycznej, nie tylko firm i przedsiębiorstw. Dla wszystkich, którzy funkcjonują w konkretnym otoczeniu biznesowym, zawsze celem końcowym będzie zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Wydajność ta, którą możemy też określić jako produktywność, jest głównym wyznacznikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego. Wiąże się także ściśle z postępem technologicznym.
Produktywność możemy określić jako proces przekształcania surowców w produkty finalne. Istnieje jednak wiele sposobów podejścia do tego procesu. Jednym z nich jest oparcie się na wydajności i skuteczności. Wzajemne interakcje tych obszarów pokazuje poniższy schemat

Schemat wzajemnych zależności efektywności, wydajności oraz produktywności wg SMC
Wzajemne relacje obszarów wpływających na produktywność przedsiębiorstwa (SMC)

Mówiąc inaczej, wydajność to właściwy sposób działania, a skuteczność – to podejmowanie właściwych działań. Zgodnie z powyższym i rozumieniu produktywności jako stosunku efektywności do wydajności, możemy zdefiniować wydajność jako PODEJMOWANIE WŁAŚCIWYCH DZIAŁAŃ WE WŁAŚCIWY SPOSÓB.

Sposoby zwiększania produktywności mogą być bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników. Firma SMC stoi na stanowisku, że jednym z najlepszych sposobów poprawy wydajności jest poprawa efektywności energetycznej, czyli LEPSZE WYKORZYSTANIE ENERGII.

5 zasad efektywności energetycznej

Firma SMC, wychodząc od dwóch podstawowych celów (wskazanych na początku artykułu), działając na rzecz poprawienia efektywności energetycznej u swoich partnerów, kieruje się 5 podstawowymi zasadami:

  1. Analiza zużycia energii – czy generujesz tyle energii ile naprawdę potrzebujesz? Czy zużycie energii jest uzasadnione?
  2. Wykorzystanie dostępnych możliwości odzyskiwania energii – „odzyskana energia jest warta dwukrotnie”.
  3. Stały monitoring zużycia energii – żeby skutecznie zarządzać zużyciem energii, przede wszystkim trzeba poznać jej codzienny cykl zużycia.
  4. Racjonalizacja zużycia energii – używanie energii tylko w niezbędnych ilościach. Jak lepiej wykorzystać energię? Jak wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie zmieniało się w czasie?
  5. Efektywność – takie planowanie codziennych działań, żeby jedną z ich naczelnych zasad stało się zmaksymalizowanie efektywności energetycznej.

Poznaj nasze filmy poradnikowe ENERGY SAVING
Air-Com X SMC

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 1

Zobacz kolejne części artykułu:


Część 2 – Analiza wykorzystania energii

Część 3 – Odzyskiwanie energii

Część 4 – Monitorowanie zużycia energii

Część 5 – Racjonalizacja wykorzystania energii

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 1

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.