Skip to main content

Tekst sponsorowany. Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem biznesowym – firmą SMC.

W drugim artykule z cyklu zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie (zobacz inne części: część I, część III, część IV i część V) zajmiemy się pierwszą z 5 zasad efektywności energetycznej, opracowanych przez specjalistów z SMC. Tą zasadą jest ANALIZA zużycia energii. Wskażemy rozwiązania, umożliwiające poprawienie efektywności wykorzystania energii.

Analiza zużycia energii – czy generujemy tyle energii ile naprawdę potrzebujemy?

Do surowców i materiałów, jakie wykorzystujemy w swojej firmie, podchodzimy w sposób raczej planowy, starając się nie gospodarować nimi rozrzutnie. Czy identycznie podchodzimy do energii? W pneumatyce to zagadnienie możemy sprowadzić do pytania: czy używamy takiej wartości ciśnienia sprężonego powietrza, jakiego wymaga nasz rodzaj produkcji?

Zmniejszenie ciśnienia do wartości minimalnych

Jest to jedno z pierwszych działań, podejmowanych przez firmę SMC w ramach projektów poprawiania efektywności gospodarowania energią w przedsiębiorstwach. To stosunkowo proste działanie, zarazem skuteczne, z niemal natychmiast widocznymi rezultatami w postaci niższych rachunków za zużycie energii. Przekładając to na konkretne wartości – zredukowanie wartości ciśnienia roboczego o 1 bar przynosi 7% oszczędności.

Reduktor ciśnienia SMC – seria AR

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Reduktor ciśnienia precyzyjny SMC – seria IR

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

 

Zwiększanie ciśnienia tylko w miejscach, gdzie występuje zapotrzebowanie

Nie zawsze jest możliwość obniżenia ciśnienia roboczego w całym układzie, funkcjonującym w przedsiębiorstwie. Taka operacja może doprowadzić do spadku wydajności produkcji i powodować wymierne straty.
Firma SMC przygotowała rozwiązania, pozwalające na zwiększenie ciśnienia w określonych obszarach i etapach procesu produkcyjnego.

Wzmacniacz ciśnienia ze zbiornikiem ciśnieniowym – seria VBA/VBAT

Wzmacniacz ciśnienia to urządzenie, którego przeznaczeniem jest dostarczanie ciśnienia w miejscu i czasie, gdy jest ono potrzebne. Pozwala zredukować zapotrzebowanie na sprężone powietrze pobierane ze sprężarki.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Niższe wartości ciśnień podczas cykli nieprodukcyjnych

Inżynierowie firmy SMC stworzyli energooszczędne rozwiązania, pozwalające zastosowanie w cyklach produkcyjnych obniżonej siły siłowników.

Zawory oszczędzające powietrze – seria AS-R

Zawór AS-R automatycznie redukuje ciśnienie skoku powrotnego siłownika do 0,2 MPa, co przekłada się na obniżenie zużycia energii o 31% (przy założeniu, że do skoku roboczego używane jest ciśnienie 0,7 MPa).

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Podciśnienie – czy oznacza ciągłe straty sprężonego powietrza?

Utrzymywanie stałej wartości podciśnienia, za pomocą konwencjonalnych generatorów próżni oznacza, że powietrze ciągle dopływa, niezależnie od tego czy aktualnie jest używane czy nie.
Firma SMC opracowała nową linię generatorów podciśnienia, ze zintegrowanym wyłącznikiem, pozwalającym odcięcie dopływu powietrza po osiągnięciu pożądanej wartości podciśnienia.

Generator podciśnienia – seria ZK2

ZK2 firmy SMC to cyfrowy przekaźnik ciśnienia z funkcją oszczędzania energii. Podciśnienie jest generowane wówczas, jeśli jego poziom spada poniżej ustawionej wartości. Dzięki temu dopływ powietrza nie odbywa się stale, a w sposób przerywany.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka
Generator podciśnienia ZK2 – SMC

Wyłączanie nieaktywnych linii produkcyjnych

Gdy wyłączamy maszynę, a znajduje się ona nadal pod ciśnieniem, mogą być generowane straty energii, np. z powodu nieszczelności i wycieków. Żeby im zapobiec, należy na przewodach sprężonego powietrza zainstalować zawory odcinające. Pozwoli to na oszczędności energii w wysokości 8%. 
SMC dostarcza zawory odcinające, sterowane pneumatycznie lub elektrycznie

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Regulowanie dopływu sprężonego powietrza

W wielu przypadkach nie ma możliwości całkowitego odcięcia dostawy sprężonego powietrza, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć w przypadku, gdy wykonywane przez maszynę operacje wymagają szybkiego zwiększenia ciśnienia. Tutaj rozwiązaniem będzie zawór odcinający, umożliwiający regulację ciśnienia.

Zawór odcinający VEX-X115

Zawór VEX-X115 redukując ciśnienie, zmniejsza zużycie powietrza podczas krótkich przestojów. W czasie dłuższych przestojów odcina dopływ sprężonego powietrza.

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Poznaj nasze filmy poradnikowe ENERGY SAVING
Air-Com X SMC

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Zobacz także pozostałe części:

Część I – Zasady efektywności energetycznej

Część III – Odzyskiwanie energii

Część IV – Monitoruj zużycie energii

Część V – Racjonalizuj zużycie energii

Zarządzanie efektywnością energetyczną w firmie - cz. 2 - Analiza - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

 

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.