Skip to main content

Zbiorniki ciśnieniowe – niezbędne w instalacji

Pierwszym krokiem do zbudowania instalacji sprężonego powietrza jest oczywiście wybór źródła jej zasilania, czyli sprężarki. Sprężarkę dobieramy kierując się wieloma różnorodnymi kryteriami, ale w niniejszym artykule nie będziemy się tym zajmować. Skupimy się na zbiornikach ciśnieniowych, a właściwie pełnionej przez nie funkcji, jaką jest wyrównywanie ciśnienia sprężonego powietrza.
Zbiornik sprężonego powietrza jest, oczywiście oprócz sprężarki, kluczowym elementem każdej bardziej skomplikowanej instalacji ciśnieniowej. Pełni on w instalacji kilka bardzo istotnych funkcji, wśród których można wymienić:

  • magazynowanie gazu pod ciśnieniem,
  • chłodzenie sprężonego gazu,
  • dzięki chłodzeniu, odprowadzenie ze sprężonego powietrza szkodliwego kondensatu, czyli mieszaniny wody, oleju i innych niepożądanych cząstek,
  • zapobieganie pulsacji ciśnienia w instalacji.
Zbiornik wyrównawczy: jak to działa?

Zbiorniki ciśnieniowe,
do 30 000 litrów

Pulsacja ciśnienia

Teoretycznie większość urządzeń wykorzystujących energię sprężonego powietrza (np. pistolety do przedmuchu, narzędzia pneumatyczne) może być zasilana bezpośrednio ze sprężarki. Jednak w wielu przypadkach, co wynika z konstrukcji kompresorów, występuje pulsacja ciśnienia (czyli wahania jego wartości) podawanego bezpośrednio przez sprężarkę. Zjawisko pulsacji jest negatywne, może znacząco ograniczać płynność pracy, powodować drgania rur i przewodów pneumatycznych.

Zbiornik ciśnieniowy – sposób na pulsację ciśnienia

Skoki ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, jak już wspomnieliśmy, wynikają z konstrukcji sprężarek. Wskutek nierównomiernej pracy tłoków lub wirników występują cykliczne spadki ciśnienia.

Sposobem na zrównoważenie ciśnienia w instalacji pneumatycznej jest zainstalowanie w niej zbiornika ciśnieniowego. Sprężone powietrze (lub inny gaz będący medium roboczym) jest magazynowane w zbiorniku, pod określonym ciśnieniem. Gaz w zbiorniku jest uzupełniane poprzez sprężarkę, gdy jego ciśnienie spadnie poniżej nastawionej wartości. Z kolei, gdy ciśnienie w instalacji spadnie poniżej wartości zapewniającej niezakłócone działanie odbiorników, jest ono uzupełniane przez ciśnienie oddawane przez zbiornik.

Zbiornik wyrównawczy: jak to działa?

Sprężarki
(kompresory)

Zastosowanie zbiornika ciśnieniowego – zalety

Wyeliminowanie lub ograniczenie pulsacji ciśnienia w układzie pneumatycznym niesie ze sobą parę istotnych zalet. Czerpanie energii sprężonego powietrza ze zbiornika pozwala na rzadsze załączanie sprężarek, co z kolei ogranicza ich zużycie i przedłuża żywotność. W związku z tym spada także zużycie energii elektrycznej, co w dzisiejszych czasach jest dość istotne.

Odpowiednio dobrany (poziom ciśnienia roboczego oraz pojemność) zbiornik ciśnieniowy pozwala zapewnić wydajność w instalacji, gdzie istnieje wiele punktów poboru (np. podłączonych narzędzi).

Zbiornik ciśnieniowy, o czym wspomnieliśmy wcześniej, przez obniżenie temperatury powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń w postaci kondensatu. Dzięki spustom kondensatu, montowanym bezpośrednio w przyłączach zbiorników, łatwo można usunąć zanieczyszczenia z instalacji pneumatycznej.

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.