Skip to main content

Zbiorniki ciśnieniowe – niezbędne w instalacji

Pierwszym krokiem do zbudowania instalacji sprężonego powietrza jest oczywiście wybór źródła jej zasilania, czyli sprężarki. Sprężarkę dobieramy kierując się wieloma różnorodnymi kryteriami, ale w niniejszym artykule nie będziemy się tym zajmować. Skupimy się na zbiornikach ciśnieniowych, a właściwie pełnionej przez nie funkcji, jaką jest wyrównywanie ciśnienia sprężonego powietrza.
Zbiornik sprężonego powietrza jest, oczywiście oprócz sprężarki, kluczowym elementem każdej bardziej skomplikowanej instalacji ciśnieniowej. Pełni on w instalacji kilka bardzo istotnych funkcji, wśród których można wymienić:

  • magazynowanie gazu pod ciśnieniem,
  • chłodzenie sprężonego gazu,
  • dzięki chłodzeniu, odprowadzenie ze sprężonego powietrza szkodliwego kondensatu, czyli mieszaniny wody, oleju i innych niepożądanych cząstek,
  • zapobieganie pulsacji ciśnienia w instalacji.
Zbiornik wyrównawczy: jak to działa? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Zbiorniki ciśnieniowe,
do 30 000 litrów

Pulsacja ciśnienia

Teoretycznie większość urządzeń wykorzystujących energię sprężonego powietrza (np. pistolety do przedmuchu, narzędzia pneumatyczne) może być zasilana bezpośrednio ze sprężarki. Jednak w wielu przypadkach, co wynika z konstrukcji kompresorów, występuje pulsacja ciśnienia (czyli wahania jego wartości) podawanego bezpośrednio przez sprężarkę. Zjawisko pulsacji jest negatywne, może znacząco ograniczać płynność pracy, powodować drgania rur i przewodów pneumatycznych.

Zbiornik ciśnieniowy – sposób na pulsację ciśnienia

Skoki ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, jak już wspomnieliśmy, wynikają z konstrukcji sprężarek. Wskutek nierównomiernej pracy tłoków lub wirników występują cykliczne spadki ciśnienia.

Sposobem na zrównoważenie ciśnienia w instalacji pneumatycznej jest zainstalowanie w niej zbiornika ciśnieniowego. Sprężone powietrze (lub inny gaz będący medium roboczym) jest magazynowane w zbiorniku, pod określonym ciśnieniem. Gaz w zbiorniku jest uzupełniane poprzez sprężarkę, gdy jego ciśnienie spadnie poniżej nastawionej wartości. Z kolei, gdy ciśnienie w instalacji spadnie poniżej wartości zapewniającej niezakłócone działanie odbiorników, jest ono uzupełniane przez ciśnienie oddawane przez zbiornik.

Zbiornik wyrównawczy: jak to działa? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Sprężarki
(kompresory)

Zastosowanie zbiornika ciśnieniowego – zalety

Wyeliminowanie lub ograniczenie pulsacji ciśnienia w układzie pneumatycznym niesie ze sobą parę istotnych zalet. Czerpanie energii sprężonego powietrza ze zbiornika pozwala na rzadsze załączanie sprężarek, co z kolei ogranicza ich zużycie i przedłuża żywotność. W związku z tym spada także zużycie energii elektrycznej, co w dzisiejszych czasach jest dość istotne.

Odpowiednio dobrany (poziom ciśnienia roboczego oraz pojemność) zbiornik ciśnieniowy pozwala zapewnić wydajność w instalacji, gdzie istnieje wiele punktów poboru (np. podłączonych narzędzi).

Zbiornik ciśnieniowy, o czym wspomnieliśmy wcześniej, przez obniżenie temperatury powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń w postaci kondensatu. Dzięki spustom kondensatu, montowanym bezpośrednio w przyłączach zbiorników, łatwo można usunąć zanieczyszczenia z instalacji pneumatycznej.

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.