Skip to main content

W dzisiejszym rozwiniętym świecie przemysł odgrywa kluczową rolę: dostarcza produkty i usługi, wymagane dla zaspokojenia potrzeb społecznych. Dlatego też istotne jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować wielkość produkcji przemysłowej oraz jej koszty, tak aby rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa lub nawet całej branży przemysłowej był dodatni. W kontekście wyboru technologii, pneumatyka i hydraulika stanowią dwa główne, konkurencyjne rozwiązania, często brane pod uwagę przez projektantów linii produkcyjnych, maszyn i produktów finalnych.

Tytułem wstępu

Celem niniejszego artykułu jest dokładne zrozumienie różnic między pneumatyką a hydrauliką w kontekście ich zastosowań w przemyśle oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na wybór jednej z tych technologii. Przeanalizujemy, jakie cechy każdego z tych systemów przyczyniają się do ich unikalnych funkcji w różnych branżach, a także jakie korzyści i wyzwania niosą ze sobą dla procesów produkcyjnych.

W dalszej części artykułu skupimy się na głównych różnicach między pneumatyką a hydrauliką oraz przedstawimy wybrane obszary ich zastosowań, wskazując na przykłady konkretnych zastosowań w przemyśle. Przyjrzymy się również aspektom związanym z wydajnością, bezpieczeństwem, wpływem na środowisko oraz ekonomicznością obu technologii.

Przenikliwa analiza tych dwóch dziedzin pomoże przemyśle dokonać świadomego wyboru, gdy jest konieczność zastosowania pneumatyki lub hydrauliki w konkretnych procesach produkcyjnych. Ostatecznie, zrozumienie różnic i właściwego kontekstu dla ich zastosowań może przynieść zwiększoną wydajność, oszczędność zasobów i zapewnienie bezpiecznego oraz ekologicznego środowiska pracy.

Pneumatyka a hydraulika – co je różni?

Pneumatyka i hydraulika, choć obie zapewniają przenoszenie siły i energii, dość istotnie różnią się od siebie. Podstawową i oczywistą różnicą jest oczywiście zastosowany w obu tych technologiach czynnik roboczy (medium).

Napęd pneumatyczny wykorzystuje energię sprężonego gazu (głównie powietrza) i wynikającą z niej siłę do wykonania określonej operacji.

Hydraulika siłowa używa jako medium roboczego różnych płynów, hydraulicznych, najczęściej oleju hydraulicznego.

Dalej opiszemy inne różnice, wynikające z cech charakterystycznych obu technologii, które pozwolą nam wskazać

Siłownik pneumatyczny ISO15552 Air-Com

Siłowniki pneumatyczne
wszystkich typów

Medium robocze i jego cechy – kluczowa różnica

Powyżej wspomnieliśmy już, że podstawową różnicą, o której wspomni każdy, nawet średnio interesujący się tematyką technologii w produkcji, jest używane medium robocze. Różnice między gazami i cieczami wynikają przede wszystkich z ich właściwości fizyczno-chemicznych.

Media robocze w pneumatyce (powietrze, rzadziej inne gazy) są ściśliwe i sprężyste, co ogranicza przenoszenie siły przez układ wykonawczy. Oleje hydrauliczne używane w hydraulice siłowej są mało ściśliwe i niesprężyste, co umożliwia przenoszenie dużych sił przy niewielkich przemieszczeniach.

Siła i precyzja wymagane w konkretnych zastosowaniach

Napęd pneumatyczny jest idealny do aplikacji wymagających szybkich przesunięć i niewielkich sił. Hydraulika lepiej nadaje się do zadań, wymagających większych sił i pokonywania większych obciążeń, jak podnośniki, prasy hydrauliczne itp.

Wydajność i szybkość działania

Urządzenia pneumatyczne charakteryzują się szybką reakcją na zmiany ciśnienia, co umożliwia szybkie ruchy elementu wykonawczego (tłoczyska, chwytaka i innych). Napęd hydrauliczny działa z większym opóźnieniem, lepiej sprawdzi się w zastosowaniach, które wymagają większej precyzji i niekoniecznie szybkiej reakcji.

Pneumatyka czy hydraulika: co sprawdzi się lepiej w aplikacjach przemysłowych? - Baza Wiedzy - Air-Com Pneumatyka

Siłowniki hydrauliczne
(cylindry)

Pneumatyka i hydraulika – bezpieczeństwo aplikacji oraz wpływ na środowisko

Niewątpliwą zaletą pneumatyki jest fakt, że czynnik roboczy (w większości przypadków powietrze) może być po wykonaniu pracy uwolniony bezpośrednio do atmosfery. Nie ma potrzeby odprowadzania go do zbiorników, co wpływa również na zmniejszenie stopnia skomplikowania konstrukcyjnego danego napędu. Sprężone powietrze nawet w przypadku wycieku nie stanowi niebezpieczeństwa dla pracowników, poza wyjątkowymi przypadkami (instalacje wysokociśnieniowe).

Przeczytaj nasz artykuł o zasadach BHP
obowiązujących w pracy ze sprężonym powietrzem

Olej hydrauliczny po użyciu w procesie nie może być odprowadzony do atmosfery, ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Może być również agresywny w interakcji ze środowiskiem pracy i bezpośrednim otoczeniem, w kontakcie z częściami ciała pracowników.

Pneumatyka i hydraulika – obszary zastosowań

Pneumatyka:

  • automatyzacja linii produkcyjnych,
  • układy sterowania w samochodach,
  • medycyna,
  • przemysł spożywczy i farmaceutyczny.

Hydraulika:

  • ciężkie maszyny budowlane i górnicze,
  • przemysł stoczniowy,
  • wtryskarki w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
  • układy hamulcowe pojazdów mechanicznych.

Podsumowanie: wybór pneumatyki czy hydrauliki?

Tak jak w każdej niemal dziedzinie życia, odpowiedź na pytanie co wybrać: napęd pneumatyczny czy hydrauliczny, odpowiedź brzmi: to zależy. W tym przypadku – wybór między pneumatyką a hydrauliką zależy od konkretnej aplikacji i narzucanych przez nią wymagań.
Pneumatyka dominuje w aplikacjach wymagających szybkości, jest prostsza w w użyciu jako część większych maszyn. Układy hydrauliki siłowej są, zw względu na wyjątkowo korzystny stosunek masy do przenoszonej mocy, bardziej pożądane w operacjach wymagających przenoszenia dużych sił.
Bezpieczeństwo stosowania, efektywność energetyczna i zakres wpływu na środowisko również powinny stanowić czynniki, przemawiające za wyborem jednego z tych systemów.

Marek Nużka

Specjalista w Dziale eCommerce w firmie Air-Com Pneumatyka-Automatyka. Wspiera rozwój oferty produktowej oraz zarządza treścią w sklepie internetowym air-com.pl. Po godzinach miłośnik fotografii z ogromną wiedzą sprzętową i warsztatową.