Osuszacz sprężonego powietrza: jaki wybrać?

30 listopada, 2021 7:45

Osuszacz sprężonego powietrza jest niezbędnym urządzeniem w instalacji pneumatycznej. Służy do usuwania wody. Jakie są typy i zasady działania? Jaki osuszacz powietrza zakupić dla uzyskania najlepszych efektów?

Problem wody w instalacji sprężonego powietrza

Każdy kto ma do czynienia ze sprężonym powietrzem, musiał spotkać się także z uciążliwym problemem pojawiającej się wody. Dla przykładu, wyobraźmy sobie proces malowania pistoletem.

Krople wody, dostające się do lakieru i na lakierowaną powierzchnię, łatwo mogą zniszczyć efekt naszej pracy. Aby zapobiegać takim sytuacjom, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie sprężonego powietrza i pozbawienie go cząsteczek wody.

Problem wody w instalacji pneumatycznej, również na skalę przemysłową, możemy rozwiązać poprzez zastosowanie osuszacza.

W niniejszym artykule chcemy przybliżyć Wam najważniejsze aspekty doboru i stosowania tych produktów.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

🔵 Woda w instalacji pneumatycznej – czy to normalne?
🔵 Dlaczego ważne jest używanie powietrza suchego?
🔵 Metody przemysłowego osuszania sprężonego powietrza: osuszacz adsorbcyjny, a osuszacz ziębniczy,
🔵 Jak działa osuszacz sprężonego powietrza?
🔵 Osuszacz ziębniczy: budowa, działanie, zalety
🔵 Jaki rodzaj osuszacza przemysłowego kupić?

Woda w instalacji pneumatycznej – czy to normalne?

Obecność wody w sprężonym powietrzu jest zjawiskiem naturalnym, a wynika z obecności pary wodnej w powietrzu atmosferycznym. Warto wspomnieć, że ilość skroplonej wody w instalacjach zależy od:

◾ temperatury i wilgotności względnej powietrza atmosferycznego,
◾ temperatury punktu rosy, czyli moment, w którym skrapla się np. para wodna,
◾ pory roku i zmian temperatury otoczenia,
◾ ilości elementów układu, w których następuje rozprężanie,
◾ typu instalacji i materiałów, z jakich jest wykonana.

Dlaczego ważne jest używanie powietrza suchego?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, największym zagrożeniem dla pracy elementów pneumatyki jest skroplona woda. Powoduje ona uszkodzenia uszczelnień, korozję części, wypłukuje smary. Po zmieszaniu wody z olejem powstaje szkodliwa ciecz, nazywana kondensatem. Nie należy zapominać, że woda w instalacjach pneumatycznych może prowadzić także do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów.

W jakich czynnościach suche powietrze pozbawione wody ma kluczowe znaczenie?

➡️ malowanie, lakierowanie i klejenie,
➡️ przygotowanie powierzchni detali po obróbce,
➡️ cięcia plazmą,
➡️ produkcja elementów elektronicznych,
➡️ transport materiałów sypkich,
➡️ produkcji leków,
➡️ stosowania w medycynie,
➡️ pomiaru wielkości fizycznych.

Metody przemysłowego osuszania sprężonego powietrza

Osuszanie sprężonego powietrza jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania sprężonego powietrza. Dysponujemy wieloma rozwiązaniami technicznymi do skutecznego osuszania sprężonego powietrza, które wykorzystują zarówno reakcje chemiczne i procesy fizyczne.

Przykład 1: Osuszacze absorpcyjne

Działanie osuszacza adsorpcyjnego wykorzystuje reakcję chemiczną, polegającą na wiązaniu wody z ciekłym lub stałym środkiem absorbującym wilgoć (absorbentem). Jest to proces nieodwracalny i wymaga użycia znacznych ilości kosztownego absorbentu. Ze względu na ten fakt, osuszacze absorpcyjne nie są zbyt rozpowszechnionym sposobem przemysłowego osuszania powietrza.

Jakie są zalety osuszania absorpcyjnego?

☑️ prosta konstrukcja i instalacja osuszacza,
☑️ brak jakichkolwiek źródeł zasilania,
☑️ brak elementów ruchomych ulegających uszkodzeniu,
☑️ niski koszt zakupu

Podsumowanie: osuszacze absorpcyjne są proste i niezawodne , jednak ich użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami (wymiany absorbentu).

Przykład 2: Osuszacze adsorpcyjne

Jak działa osuszacz sprężonego powietrza (adsorbcyjny)

Zastosowano w nich metodę fizyczną polegającą na wiązaniu wody na powierzchni ciała stałego (np. dwutlenku krzemu), nazywanego desykantem lub złożem. Jest to proces odwracalny odbywający się pod ciśnieniem.

Budowa i działanie osuszacza adsorpcyjnego

Osuszacz adsorbcyjny posiada dwie kolumny wypełnione adsorbentem. Podczas pracy w jednej kolumnie następuje osuszanie przepływającego powietrza, natomiast w drugiej adsorbent jest regenerowany na zimno lub gorąco. Bardzo ważne jest, aby powietrze na wejściu osuszacza było pozbawione oleju. Pogarsza on przebieg procesu oczyszczania i powoduje również szybsze zużycie złoża.

Jakie są zalety osuszacza adsorpcyjnego?

☑️ niski punkt rosy (ok. -40°C),
☑️ powietrze może być wykorzystywane na zewnątrz budynków w okresie zimowym lub w pomieszczeniach z niską temperaturą,
☑️ duża żywotność adsorbentu (przy przefiltrowanym powietrzu dochodząca do kilku lat),
☑️ duża wydajność.

Podsumowanie: proste i niezawodne osuszacze adsorpcyjne rozwiązujące w skali zakładu przemysłowego problemy z wilgotnym powietrzem.

Przykład 3: Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza

Osuszacze sprężonego powietrza ziębnicze są najbardziej popularnym i najtańszym rozwiązaniem przemysłowym. Występują zarówno jako urządzenia indywidualne, jak i stanowiące część sprężarek. To ekonomiczna metoda osuszania dla każdego systemu w którym korzysta się ze sprężonego powietrza.

Budowa i działanie osuszacza ziębniczego

Osuszacz ziębniczy działają na zasadzie obniżania punktu rosy sprężonego powietrza (standardowo do ok. +3°C), poprzez jego schładzanie przy pomocy czynnika chłodzącego. Wykorzystują prostą metodę kondensacyjną, identyczną do stosowanej w agregatach chłodniczych i lodówkach.

osuszacz sprężonego powietrza atlas copco

Podsumowanie: najlepsze rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych, tani sposób na znaczne polepszenie jakości powietrza dla typowych układów pneumatycznych.

Jaki rodzaj osuszacza kupić?

Dobór typu osuszacza zależy od wymaganej jakości sprężonego powietrza.

▶️ Do typowych zastosowań przemysłowych, w których sprężone powietrze nie musi być czyste i sterylne, zalecamy stosowanie osuszaczy ziębniczych.
▶️ Natomiast w przypadku instalacji wymagających kompleksowego rozwiązania problemu wody, najlepszym rozwiązaniem są osuszacze adsorpcyjne.

Chcesz do nas dołączyć?

Zobacz kim jesteśmy i poznaj aktualne oferty pracy