Skip to main content

Koszty sprężonego powietrza – co się na nie składa?

Najczęściej pod pojęciem wykorzystania sprężonego powietrza rozumiemy ilość powietrza, wytworzonego przez sprężarki oraz koszty związane z działaniem sprężarek (koszt energii). Wykorzystanie sprężonego powietrza jest podstawową wartością, wprowadzana co miesiąc do rachunków za media w przedsiębiorstwach.

Gdy weźmiemy pod uwagę, jakie urządzenia zużywają powietrze i w jakiej ilości, to określenie tego zużycia wcale nie jest takie proste. Dlaczego warto to określić? Gdy mamy dokładnie opomiarowane odbiorniki sprężonego powietrza to możemy sprawdzić, które maszyny zużywają go najwięcej lub który z procesów jest najbardziej kosztowny.

Naszym klientom zawsze rekomendujemy wykonanie opomiarowania zużycia sprężonego powietrza w jak największej ilości miejsc, aby mieć pełną kontrolę nad jego zużyciem. Gdy wykonamy już opomiarowanie i uzyskamy dzięki temu informacje o zużyciu, warto zastanowić się komu w firmie takie dane mogą być przydatne.

Dział utrzymania ruchu

Bieżący monitoring pracy maszyn pod względem wykorzystania sprężonego powietrza pozwala na podjęcie działań prewencyjnych, aby uniknąć poważniejszych problemów. Jeśli odpowiednio wcześniej zaobserwujemy spadki ciśnienia lub przepływu sprężonego powietrza, możemy określić ich przyczynę zanim spowodują awarie i przestoje.

Sygnalizator spadku ciśnienia w instalacji – nasz unikalny produkt. Sprawdź!

Dział odpowiedzialny za zużycie mediów

Podgląd zużycia powietrza w trybie ciągłym pozwala na obserwację zużycia i lepsze zaplanowanie kosztów z nim związanych.

Dział ochrony środowiska

Pomiar zużycia sprężonego powietrza pozwala na określenie poziomu CO2, generowanego wskutek pracy sprężarek. Jest to bardzo ważny parametr, niezbędny przy przestrzeganiu odpowiednich norm środowiskowych.

Dział zarządzania jakością

Modernizacje w zakresie automatyzacji i kontroli parametrów są ważnym aspektem przy utrzymaniu wymagań jakościowych.

Przepływomierz VA500 CS Instruments

Przepływomierze VA500 –
– CS Instruments

Dział procesu

Pomiar zużycia sprężonego pozwala dokładniej szacować koszty produkcji. Ilość zużywanego sprężonego powietrza wpływa na cały proces produkcji, poszczególne jego czynności i na końcu na cenę jednostkową produkowanego elementu. Dzięki optymalizacji kosztu cena może okazać się możliwa do zmniejszenia.

Zarząd przedsiębiorstwa

Aspekty kosztów działalności zawsze są przedmiotem zainteresowania kierownictwa firmy. Odpowiednie opomiarowanie procesów produkcyjnych, w których medium roboczym jest sprężone powietrze, i następnie wynikła z analizy wyników pomiarów optymalizacja wpływa w bezpośredni sposób na końcowy zysk przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Aby prawidłowo prowadzić te wszystkie czynności potrzebne jest właściwe rozwiązanie systemowe. Air-Com Pneumatyka-Automatyka wdroży w twoim przedsiębiorstwie system zarządzania sprężonym powietrzem. Pozwoli on wykonać twe wszystkie czynności, a w efekcie po prostu oszczędzać. Co najważniejsze, bardzo łatwo go zaimplementować, co w znaczący sposób wpływa na czas jego uruchomienia w firmie.

W dynamicznych czasach i wymagającym konkurencyjnym rynku każda firma musi wykorzystywać wszystkie dostępne rozwiązania, aby stać się i być liderem. Pamiętajmy, sprężone powietrze to najdroższe z mediów roboczych i warto szukać w nim oszczędności.

Mateusz Kowalski

Cześć, jestem Doradcą Technicznym w Air-Com Pneumatyka-Automatyka w Dziale Instalacji. Specjalizuję się w instalacjach pneumatycznych, budowie sprężarkowni oraz audytach sprężonego powietrza. Doradzam klientom w zakresie oszczędności oraz eksploatacji szeroko rozumianego sprężonego powietrza. Tworzę plany naprawcze, które stanowią podstawę do modernizacji stanowisk pracy, optymalizacji rozwiązań oraz dobrych praktyk. Dzięki doświadczeniu w Dziale Utrzymania Ruchu oraz pracy w środowisku LEAN Management pomagam w tworzeniu standardów jakości, która stanowi priorytet w nowoczesnych firmach.