Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym

27 lutego, 2020 9:17

Utrzymanie Ruchu jest cennym wsparciem Działu Produkcji. Od sprawności i wiedzy pracowników tego działu zależy powodzenie w przypadku nagłej w awarii czy przestoju w pracy linii produkcyjnej. Jakie są główne zadania Utrzymania Ruchu? Kim jest Kwalifikowany Dostawca?

Czego dowiesz się po lekturze tekstu?

⏺️ Na czym polega Utrzymanie Ruchu?
⏺️DziałuUtrzymania Ruchu -jakie są jego zadania?
⏺️ Potrzeby i zadania służb UR
⏺️ Kim jest Kwalifikowany Dostawca?


Na czym polega Utrzymanie Ruchu?

Utrzymanie ruchu (tzw. maintenance)  dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w firmach produkcyjnych których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych odbywających się z użyciem maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego ich użytkowania.

Ciekawostka: w zależności od charakteru produkcji oraz wielkości zakładu koszty związane z przestojem mieszczą się w przedziale od kilku do kilkunastu tys. złotych.

Działania Służb Utrzymania Ruchu polegają nie tylko na usuwaniu bieżących awarii, ale również skierowane są na wykonywaniu planowanych remontów infrastruktury.

Dział Utrzymania Ruchu – jakie są jego zadania?

W nowoczesnych organizacjach, w odniesieniu do automatyki przemysłowej i pneumatyki, Dział Utrzymania Ruchu realizuje swoje zadania w zakresie:

⏺️ zapewnienia prawidłowego działania sprężarkowni (np. planowanie wymiany filtrów, oleju i separatorów, pasków klinowych, planowanie serwisów sprężarek zgodnie z wymaganiami producentów),
⏺️ bieżącej konserwacji instalacji pneumatycznych oraz usuwaniu nieszczelności,
⏺️
usuwaniu awarii elementów pneumatyki lub planowe ich serwisowanie (zaworów rozdzielających, siłowników pneumatycznych
⏺️
konserwacji i naprawy elementów automatyki przemysłowej (np. zaworów procesowych, czujników, przetworników itp)

Należy podkreślić, że zadaniem Służb Utrzymania Ruchu jest nie tylko naprawa maszyn i urządzeń technicznych. Obszar działania pracowników Utrzymania Ruchu w oparciu o Strategię Utrzymania Ruchu rozszerzony jest o: 

⏺️ prowadzenie rejestru środków trwałych w firmie,
⏺️ planowanie remontów i przeglądów maszyn i urządzeń,
⏺️
zarządzanie zakupami części zamiennych i urządzeń o największym ryzyku awarii i mających kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych.
⏺️
optymalizowanie kosztów (stanów magazynowych) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych a także zmniejszenie zużycia energii,
⏺️
znajomość rynku dostawców komponentów i zespołów oraz ich możliwości w zakresie zakresu oferty oraz terminów dostaw.
⏺️
znajomość kompetencji dostawców w zakresie rozwiązywania problemów,
⏺️
planowanie szkoleń dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji,
⏺️
zapewnienie wysokiej wydajności procesów produkcyjnych,
⏺️
działania o charakterze wyprzedzającym w zakresie modernizacji istniejących rozwiązań pod kątem wzrastających potrzeb (inwestycje w infrastrukturę np. zakup nowych sprężarek o większej wydajności czy zbiorników ciśnieniowych, rozbudowa instalacji pneumatycznych)

Działania te, w zależności od potrzeb, wspomagane są oczywiście odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem lub są zintegrowane w ramach istniejących informatycznych programów Zarządzania Przedsiębiorstwem ( w zakresie zakupów np. platformy zakupowe B2B, wdrożone systemy MRP itp)

Utrzymanie ruchu na produkcji

Potrzeby i zadania Służb Utrzymania Ruchu w zakresie automatyki i pneumatyki

Znamy zatem cele i zadania Działów Utrzymania Ruchu w Zakładach produkcyjnych. Zadania te nie mogą być prawidłowo realizowane (mimo bardzo dobrej wiedzy i przygotowania pracowników) bez odpowiedniego wsparcia ze strony naszej firmy. Oczywistym są zatem nasze działania marketingowe służące do dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.

Specyfika naszej branży (automatyka przemysłowa, pneumatyka i hydraulika) polega na bardzo szerokim zakresie elementów pracujących w maszynach i urządzeniach. Wiąże się to z koniecznością dysponowania bardzo obszernym asortymentem i co najważniejsze pracownikami, którzy ten asortyment bardzo dobrze znają i potrafią prawidłowo prowadzić doradztwo techniczne.

Utrzymanie Ruchu

Ciągłość produkcji = stały dostawca pneumatyki

Podsumowując, znając potrzeby Służb Utrzymania Ruchu, docierając do odpowiednich osób (np. Kierownik Utrzymania Ruchu) oraz identyfikując ich potrzeby stworzyliśmy  własną strategię, której celem w głównej mierze jest utrzymanie pozycji Kwalifikowanego Dostawcy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej.

W skrócie sprowadza się to do następujących działań:

⏺️ szeroka oferta oryginalnych produktów renomowanych dostawców pneumatyki i automatyki (np. Festo, SMC, ACE, Airtec, Aventics)
⏺️ alternatywne ekonomiczne produkty,
⏺️ oferta ponad 120 000 artykułów dostępnych “z magazynu”
⏺️ szybki termin realizacji zamówień,
⏺️ sklep internetowy air-com.pl z modułem „szybkie zakupy” dla firm
⏺️ szkolenia dla pracowników służb utrzymania ruchu,
⏺️ ciągłe podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników oraz doskonalenie w zakresie obsługi Klientów,
⏺️ własne służby serwisowe w zakresie remontów i serwisu sprężarek,
⏺️ biuro projektowe i wykonawstwo instalacji pneumatycznych, sprężarkowni, systemów uzdatniania powietrza i szaf sterowniczych,
⏺️ rozbudowana sieć handlowa z oddziałami z własnymi magazynami.

utrzymanie ruchy produkty pneumatyka

Skuteczność tej strategii pozostawiamy do oceny naszym Klientom. Dla naszej firmy ma ona nie tylko wymiar finansowy ale także mamy satysfakcję, że działając na trudnym rynku komponentów pneumatyki i automatyki przemysłowej staramy się jak najlepiej doskonalić i zawsze być pomocni w rozwiązywaniu problemów technicznych. Budowanie przewagi konkurencyjnej budujemy w oparciu o:

▶️ najszerszą na polskim rynku ofertę (ponad 400 000 produktów),
▶️ produkty renomowanych producentów
▶️ wiedzę techniczną (handlowcy-inżynierowie)
▶️ szybkie terminy dostawy (24 h/48 h), w tym przesyłki lotnicze

Chcesz do nas dołączyć?

Zobacz kim jesteśmy i poznaj aktualne oferty pracy